Inspraak

Belangstellenden kunnen op maandag 18 maart 2018 tussen 19.00 uur en 21.00 uur binnen lopen in Ontmoetingskerk De Meerbaak, Prof. ter Veenweg 4 in Middenmeer. Er zijn medewerkers van gemeente Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland aanwezig om vragen te beantwoorden en uw ideeën mee te delen.

Tijdens de inloopbijeenkomst is het ook mogelijk meer informatie in te winnen over het burgerinitiatief “Schelpenpad Middenmeer”.

In de plannen voor aanleg van de rotonde Flevoweg-N242-A7 bij Agriport-Noord is rekening gehouden met een veilige oversteek voor voetgangers die het schelpenpad willen gebruiken voor het Rondje Middenmeer. Hoewel dit geen provinciaal project is, krijgen bewoners op 18 maart zelf de gelegenheid om geïnteresseerden over hun initiatief bij te praten tijdens de informatieavond. De bewoners geven zelf invulling aan de wijze van hun presentatie.

Uitgelicht