Verkeersmaatregelen

De opgelopen vertraging aan de brug duurt door de hinder langer dan gepland. Daarom heeft de provincie extra maatregelen genomen om de doorstroming en veiligheid van het autoverkeer op de Westerweg (N242) in Alkmaar te verbeteren.

Maatregelen minder hinder

Er zijn extra borden geplaatst om het verkeer te stimuleren via de A7 te rijden in plaats van de A9. Ook zijn er 2 observatiecamera’s langs de N242 geplaatst. Hierdoor kan bij een verstoring sneller en efficiënter worden gehandeld door de verkeerscentrale en weginspecteur. Ook is de toeritdosering bij de afrit van bedrijventerrein Boekelermeer aan de Diamantweg verbeterd.

Verder is de belijning en bebording richting Heerhugowaard aangepast. In de nieuwe situatie zit er tussen de 2 rijstroken een onderbroken (in plaats van doorgetrokken) streep. De snelheid is hier verhoogd van 50 naar 70 km/u.

De doorstroming van de Ring N9 West is verbeterd. Hiervoor heeft de verkeerscentrale de instellingen van de verkeersregelinstallaties aangepast. Er zijn waarschuwingsborden geplaatst en zigzagmarkering aangebracht op de Westdijk N244 bij de oversteek Pont Akersloot, dit in verband met de gevaarlijke oversteek.

Sinds de invoering van deze maatregelen laten de cijfers van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) zien dat de files in de spitstijden afnemen.

Innovatieve maatregelen

De provincie start ook met ‘smart mobility’ verkeersmaatregelen voor een betere doorstroming. Het verkeer dat over de Westerweg (N242) in Alkmaar rijdt, ontvangt automatisch berichten via de mobiele telefoon (bij gebruik van meest gebruikte navigatie-apps) over hindermomenten of wijzigingen in de verkeerssituatie. Deze gegevens zijn ook in diverse navigatiesystemen te zien.

Video verkeersmaatregelen Leeghwaterbrug

Klik op de afbeelding om de video af te spelen.

Uitgelicht