Beheer & onderhoud

(12 maart 2018)

Beheer & onderhoud

Om het beheer en onderhoud van onder meer de provinciale weg N243 effectiever, efficiënter en uiteindelijk goedkoper uit te voeren heeft de provincie vanaf begin 2017 een 10-jarig (gebieds)contract afgesloten met de aannemerscombinatie BAM Infra, ENGIE Services en Krinkels.

Eind januari heeft de gebiedsaannemer de bermen langs de N243 verlaagd. Dit is gebeurd om de wateroverlast te verhelpen en daarmee de veiligheid van de weggebruikers te borgen. Als het goed is heeft u weinig hinder ondervonden van deze werkzaamheden. Het verkeer is met een rijdende afzetting langs de werkzaamheden geleid.

In februari waren asfaltreparaties aan het wegdek op de kruising Middenweg / Kathoek gepland. Helaas was het te koud om het asfalt aan te brengen en deze werkzaamheden zijn uitgesteld. Als er een nieuwe datum voor deze reparaties is vastgesteld, maken we dit bekend op de website en via de omgevingsapp.

Beheer & onderhoud

Uitgelicht