Stand van zaken

Buiten is er nog weinig te zien, maar achter de schermen vinden allerlei activiteiten plaats om te komen tot uitvoering van de werkzaamheden in 2019. Graag geven we u een kijkje.

Nog even in het kort de route naar vandaag:

Het eerdere schetsontwerp dat we in 2015 maakten in overleg met de gemeenten, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de politie, bedrijven, instanties en bewoners is nu uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp en een groenplan.

Tijdens de inloopavonden in december 2017 hebben we het voorlopig ontwerp en het groenplan (zie ook de website per gemeente) toegelicht. Informatie die op deze bijeenkomsten bij ons is binnengekomen is verwerkt in het definitief voorontwerp en is inmiddels op de website gepubliceerd onder het kopje documenten. De projectvoorbereiding loopt en de onderzoeken die nodig zijn om de werkzaamheden straks te kunnen uitvoeren zijn gestart.

Ook de ruimtelijke procedures en procedures die nodig zijn voor de vergunningen worden doorlopen. Verderop in de nieuwsbrief kunt u hier meer informatie over vinden. Het ingenieursbureau gaat nu aan de slag met het maken van een definitief ontwerp. De materialen die nodig zijn voor de herinrichting en de reconstructie van de weg worden vastgelegd en verder uitgerekend. In het definitief ontwerp komt te staan hoe we alles wat we hebben bedacht, technisch uitgevoerd gaat worden.

Hieronder een aantal van de belangrijkste wijzigingen die ten opzichte van het schetsontwerp is doorgevoerd:

  • De nieuw aan te leggen brug bij de Zuidervaart wordt aangepast voor het verkeer dat erover heen zal gaan rijden en wordt 1 meter breder.
  • Het verplaatsen van de bushalte in Schermerhorn gaat niet door. Dit sluit aan op het verzoek van de bewoners en de Dorpsraad van Schermerhorn.
  • Om de veiligheid te verhogen wordt een aantal fietsbruggen aangelegd en zo komt er een obstakelvrije zone tussen de rijbaan en het fietspad.
  • Als innovatie wordt een gedeelte van de weg bij Schermerhorn voorzien van stil asfalt met als doel om de toepassing van stil asfalt bij kruispunten te kunnen onderzoeken.

De keuze voor de verharding van de nieuwe in- en uitritten en (parkeer)strook is inmiddels gemaakt. Meer hierover onder het kopje informatiebijeenkomsten.

De huidige planning is nog steeds dat eind 2019 de werkzaamheden buiten starten. Het is dan wel noodzakelijk dat de werkzaamheden van andere projecten, zoals de Westfrisiaweg, afgerond zijn. We zijn in overleg met de gemeenten, het hoogheemraadschap en de nood- en hulpdiensten over het verkeersplan voor de komende werkzaamheden aan de weg.

Uitsnede definitief voorontwerp Zuidervaart

 

 

Uitgelicht