Vogelvlucht langs de belangrijkste reconstructies (van zuid naar noord)

Aansluiting N203-N246
Op deze aansluiting realiseert de provincie een extra rijstrook vanaf de N246 Zuid richting de N203, waardoor de doorstroming van het verkeer verbetert.

Kruising Noorddijk
De kruising Noorddijk wordt veiliger ingericht door de fietsoversteek op de N246 te verleggen naar de zuidzijde van het kruispunt, in het verlengde van de Vrijheidweg. Fietsers kunnen dan via het verderop gelegen bruggetje de Noorddijk weer bereiken. Tussen de rijstroken komt een wachtplaats (middengeleider) waar de fietsers en voetgangers veilig kunnen wachten om de rijbaan over te steken. Daarnaast realiseert de provincie een extra rijstrook voor rechtdoorgaand verkeer richting Wormerveer.

Vernieuwen Beatrixbrug
De Beatrixbrug is aan vervanging toe en daarom bouwt de provincie een nieuwe brug. De nieuwe brug voldoet weer aan de nieuwste veiligheidseisen. In de komende tijd werkt de provincie het ontwerp van de brug verder uit, waaronder de breedte en de hoogte van de brug. De provincie houdt zich bij de aanleg van de brug aan de eisen van de Wet geluidhinder. Op de brug komt aan de westzijde een fietspad voor beide richtingen.

Tijdelijke Beatrixbrug
Om de polder bereikbaar te houden voor bestemmingsverkeer en landbouwvoertuigen komt er een tijdelijke beweegbare brug ten westen van de Beatrixbrug. Deze tijdelijke brug wordt ingericht met een fietsstrook voor twee richtingen en één autorijstrook waar het autoverkeer met verkeerslichten om en om overheen rijdt. Doorgaand verkeer volgt de omleidingsroutes via de A7 en de A9.

Verleggen aansluiting Starnmeerdijk en fietspad
De aansluiting van de Starnmeerdijk wordt verlegd richting Markenbinnen om zo de veiligheid te vergroten. Fietsers van en naar de Beatrixbrug maken straks gebruik van een veilige ongelijkvloerse onderdoorgang onder de Beatrixbrug door waar het fietspad weer aansluit op het fietspad langs de N246, richting de Beatrixbrug.

Veilige aansluiting Markervaart
Rechtsafslaand verkeer kan straks veiliger voorsorteren door een verhoogde rijbaanscheiding achter de opstelstrook.

Verkeerslichten bij Markenbinnen?
Uit onderzoek van de provincie blijkt dat het mogelijk is om verkeerslichten te plaatsen bij Markenbinnen. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van bewoners vanwege de onveiligheid. Met verkeerslichten kan het verkeer uit Markenbinnen veiliger de N246 oprijden. De wachttijden nemen wel enigszins toe. Tussen de 1- 2 minuten in de spits en 3 - 4 minuten buiten de spits. Bewoners uit Markenbinnen mogen zich hierover uitspreken via een enquête op de website www.infoN246.nl. Stemmen kan tot en met 20 juli 2016. 

Fort Markenbinnen
Voor rechtsafslaand verkeer naar het Fort maak het verkeer straks gebruik van een veiligere opstelstrook van grasbetontegels.

Rotonde en parallelweg bij Starnmeer – De Woude
Om de veiligheid en de doorstroming te verbeteren ter hoogte van Starnmeer – De Woude wil de provincie het aantal aansluitingen verminderen. Het gaat om vier aansluitingen vanaf de Kogerpolder tot en met de Middelweg. In samenspraak met grondeigenaren, bewoners, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, nood- en hulpdiensten en de gemeenten Castricum en Alkmaar is de meest haalbare oplossing gezocht. In de toekomst rijden de bewoners van Starnmeer/Kogerpolder via een parallelweg richting de nieuwe rotonde.

Aansluiting Woudhaven/Kogerpolder
De aansluiting richting De Woudhaven en Kogerpolder wordt veiliger ingericht met een middengeleider.

Vernieuwen Kogerpolderbrug
De Kogerpolderbrug is ook aan vervanging toe en daarom bouwt de provincie een nieuwe brug. Net als bij de Beatrixbrug wordt het definitieve ontwerp in de komende periode uitgewerkt. Op de Kogerpolderbrug komt er een aparte linksaf rijstrook voor verkeer richting de Zuiddijk (Alkmaar). Daarnaast komt er een gecombineerde rechtdoor- en rechtsafstrook (Graft-De Rijp). Fietsers in beide richtingen maken gebruik van een fietspad aan de westzijde van de brug.  

Tijjdelijke Kogerpolderbrug
Om de polder bereikbaar te houden voor bestemmingsverkeer en landbouwvoertuigen komt er een tijdelijke vaste brug.  De exacte locatie werkt de provincie nog verder uit. Om de smalle wegen in de polder te ontzien wordt gedacht aan éénrichtingsroutes van en naar de Kogerpolderbrug. Deze tijdelijke brug wordt ingericht met één rijstrook waar het verkeer met verkeerslichten om en om overheen rijdt. De beperkte beroepsscheepvaart is tijdens de werkzaamheden gestremd. Doorgaand verkeer volgt de omleidingsroutes via de A7 en de A9.

Uitgelicht