Inspraak

De 3 ruimtelijke procedures (rotonde de Woude en nieuwe parallelweg, afslag Woudhaven, verbreding toerit Kogerpolderbrug en verlegging aansluiting Starnmeerdijk) zijn doorlopen en afgerond. De vergunningen zijn verleend, dit besluit is onherroepelijk.

Naast de ruimtelijke ordening procedures worden er, gedurende de loop van de werkzaamheden, reguliere vergunningen aangevraagd voor bijvoorbeeld bouwwerken, kappen van bomen, aanlegvergunningen en het leggen van watergangen.

 

 

Uitgelicht