Archeologen vinden verdwenen dorp

(27 september 2018)

Als voorbereiding op de werkzaamheden heeft de provincie archeologisch onderzoek laten doen ter hoogte van De Woude. Tijmen Kok van archeologisch adviesbureau RAAP was betrokken bij het veldonderzoek. Hij vertelt over een bijzondere vondst.

Voordat een team van archeologen naar buiten gaat om veldonderzoek te doen, voeren zij eerst bureauonderzoek uit. Tijmen: “Op basis daarvan besloten we om proefsleuven te graven. We beginnen dan met de graafmachine. Die graaft tot op de diepte waar wij sporen aantreffen. Vanaf die diepte graven we met de hand verder met een schep en een troffel. Bij het graven van de tweede proefsleuf was het raak! Daarin vonden we sporen van een boerderij uit het verdwenen dorpje Wouthuyse. Een hele leuke vondst voor mij, want ik kwam als kind altijd al op De Woude.”

opgraving 2
Sporen van het verdwenen dorp (Foto: Peter Bitter)

Het verdwenen dorp

Op een kaart uit 1680 staat het dorp Wouthuyse ingetekend als een weg met aan weerskanten drie huizen. Wouthuyse is verdwenen, doordat de Markervaart gegraven is. De Markervaart was nodig tijdens de droogmakerij van de Starnmeer. Op de vraag of de vondst heel bijzonder is, antwoordt Tijmen: “De sporen die gevonden zijn, zijn niet heel bijzonder. Dat soort sporen vinden we overal wel. Maar het feit dat we een compleet verdwenen gehucht weer op de kaart hebben kunnen zetten, dat is wel bijzonder! En dat terwijl de vondst bestaat uit hele lichte structuren zoals hout. Een typische Zaanse bouwstijl. Vanwege de overvloed aan veengrond kunnen funderingen niet te zwaar worden gemaakt, dat verzakt allemaal veel te snel. Kortom, een bijzondere vondst voor dit gebied!”

Uitgelicht