Chroom-6 ook in Beatrixbrug en Kogerpolderbrug

(24 juli 2018)

Uit onderzoek van de provincie Noord-Holland blijkt dat meerdere bruggen en sluizen in de provincie behandeld zijn met verf waarin chroom-6 zit. Ook de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug komen op dit lijstje voor.

De aanwezigheid van chroom-6 in de verf van bruggen, sluizen of andere objecten vormt op zich geen gevaar voor de volksgezondheid. Er is geen saneringsplicht. De vondst van chroom-6 heeft dan ook geen gevolgen voor de omwonenden van de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug.

Bij onderhoudswerkzaamheden moeten wel beschermende maatregelen worden genomen. Denk hierbij aan werkzaamheden aan verflagen, zoals slijpen, spuiten, schuren, verhitten of zagen. De provincie stelt dan per brug in overleg met de aannemer een plan van aanpak op, waarbij het protocol van ProRail wordt gehanteerd. Bij de uitvoering gelden de door het RIVM voorgeschreven veiligheidsprocedures. Uitgangspunt is dat chroom-6 zich niet verspreidt in de directe omgeving, zodat zich geen gezondheidsrisico voordoet voor omwonenden, gebruikers en degenen die de onderhoudswerkzaamheden verrichten.

Zodra de werkzaamheden bij de Beatrixbrug beginnen, worden de omwonenden verder geïnformeerd. Dat geldt ook voor de omwonenden van de Kogerpolderbrug. Meer informatie over chroom-6 vindt u op de pagina Chroom-6.
 
Kogerpolderbrug

De Kogerpolderbrug

Uitgelicht