De planning op hoofdlijnen

(16 mei 2018)

De provincie wil de hinder voor omwonenden, weggebruikers en scheepvaart zoveel mogelijk beperken. Samen met de aannemer is daarom zorgvuldig een uitvoeringsplan opgesteld. Er is gekozen voor een uitvoering in 5 fases. Hier lichten we de fases toe. De planningen zijn nog op hoofdlijnen. Per fase wordt tijdig gecommuniceerd over de exacte datum en eventuele hinder en/of omleidingen. Houd daarom ook de website van de provincie goed in de gaten!

Fase 1 Het vervangen van de Beatrixbrug (Westknollendam)

Dit duurt van juni 2018 tot en met april 2019. Om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen, komt er direct naast de huidige brug een tijdelijke brug. Die heeft, net als de huidige brug, één rijstrook voor iedere richting. Wel geldt rondom en op de brug een maximumsnelheid van 50 km/u. De tijdelijke brug wordt begin september in gebruik genomen. Hij is beweegbaar, dus ook het vaarverkeer kan op wat stremmingen na gebruik blijven maken van de vaarroute onder de Beatrixbrug door.

Fase 2 vervangen asfalt op de N246 tussen de Kerkstraat (Wormerveer) en de Beatrixbrug

Dit gebeurt in drie delen en altijd ‘s nachts. In oktober 2018 vindt het werk tussen de Kerkstraat en de Ned Benedictweg/N514 plaats. Het verkeer rijdt in de nacht over één rijbaan: een rijstrook per rijrichting. Op de andere rijbaan zijn dan de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden tussen de N524/Ned Benedictweg en de Beatrixbrug wordt de N246 een aantal nachten voor alle verkeer afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid over de A9. De werkzaamheden tussen de N514 en de Noorddijk zijn in oktober 2018. De werkzaamheden aan de Noorddijk en de Beatrixbrug zijn in mei 2019.

Fase 3 De Kogerpolderbrug (Starnmeer)

Deze brug is aan de beurt van januari tot november 2019. In januari beginnen de voorbereidende werkzaamheden, de werkzaamheden aan de brug zelf vinden plaats vanaf mei 2019. Ook hier rijdt het verkeer tijdens de werkzaamheden in twee rijrichtingen over een tijdelijke brug. Ook hier geldt op en rond de brug een maximumsnelheid van 50 km/u. De tijdelijke brug is beweegbaar, dus het vaarverkeer kan blijven gebruikmaken van de Kogerpolderbrug, op enkele stremmingen na.

Fase 4 Van Beatrixbrug tot Kogerpolderbrug

Hier vinden naast het onderhoud enkele aanpassingen plaats die leiden tot een verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid. Dit zijn onder andere de aanleg van een rotonde ter hoogte van de Woude, het realiseren van een voorsorteerstrook bij de aansluiting Starnmeerdijk en de installatie van verkeerslichten bij de aansluiting Markenbinnen. De werkzaamheden zijn van najaar 2018 tot en met september 2019  en worden opgeknipt in delen. Per deel is er een aantal nachtelijke aansluitingen met bijbehorende omleidingsroutes.

Fase 5 Asfalt op de N244 tussen de Kogerpolderbrug en de N243

In het najaar van 2019 wordt het asfalt op de N244 tussen de Kogerpolderbrug en de N243 vervangen. Dit gebeurt in circa 15 nachten. De N244 is dan ’s nachts afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid over de A7 of de A9.

trace kaart 11

 

Uitgelicht