Kogerpolderbrug 15 weken later klaar dan gepland

(30 januari 2019)

De nieuwe Kogerpolderbrug is in januari 2020 klaar. Voor de beroepsvaart levert dat weinig extra hinder op, maar voor de recreatievaart iets meer. De tijdelijke Kogerpolderbrug kan namelijk niet open en dicht, waardoor passerende schepen van mei 2019 t/m februari 2020 te maken krijgen met een maximale doorvaarhoogte van 3,5 meter. Er is een omleidingsroute via de Knollendammervaart. Wegverkeer en omwonenden ondervinden geen extra hinder van de vertraging.

Door de vertraging van de Prinses Amaliabrug moet de huidige tijdelijke brug langer op deze plek blijven liggen. De tijdelijke brug zou ook worden gebruikt tijdens de werkzaamheden aan de Kogerpolderbrug. Om de gevolgen van de vertraging niet te zeer te laten doorwerken in de rest van het project, laat de provincie Noord-Holland apart een tijdelijke Kogerpolderbrug ontwerpen en maken. Dat kost enige tijd, waardoor de start van het werk aan de Kogerpolderbrug 8 weken later is. In juni 2019 wordt de tijdelijke Kogerpolderbrug in gebruik genomen.

Sloopwerkzaamheden

Daarnaast duurt de sloop van de Kogerpolderbrug langer vanwege de sanering van chroom-6 en het aanpassen van de vrije ruimte tussen de onderkant van de brug en de daaronder gelegen weg. De nieuwe Kogerpolderbrug is in januari 2020 gereed. Om de sloopwerkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is de vaarweg onder de Kogerpolderbrug van 17 juni 2019 tot en met 5 juli 2019 gestremd.

kogerpoldebrug 11
Kogerpolderbrug (Foto: Jorrit Lousberg)

Uitgelicht