Nieuwe planning Prinses Amaliabrug

(30 januari 2019)

De oplevering van de Prinses Amaliabrug (de nieuwe Beatrixbrug bij Westknollendam) wordt met 20 weken vertraagd. Dit veroorzaakt geen extra hinder voor de scheepvaart. Op de website www.vaarweginformatie.nl staat een actueel overzicht van stremmingen en scheepvaartmaatregelen. Ook ontstaat geen extra overlast voor omwonenden of wegverkeer.

De vertraging wordt veroorzaakt door een aanpassing van de software die nodig is om de brug aan te sluiten op de bediencentrale in Heerhugowaard. De ontwikkeling van de aangepaste software kost extra tijd, mede doordat op de arbeidsmarkt een tekort is aan softwareontwikkelaars en -programmeurs. De Prinses Amaliabrug is hierdoor eind augustus 2019 klaar.

Op de bediencentrale in Heerhugowaard worden tot en met 2021 40 bruggen en sluizen van de provincie en 4 van andere beheerders aangesloten. Door bediening vanuit 1 centrale locatie stimuleert de provincie Noord-Holland het vrachtvervoer over water. Meer transport over water vermindert de belasting van wegen en het milieu. De bediencentrale is in december 2018 in gebruik genomen, onlangs is de eerste brug aangesloten. Tijdens de aanbesteding van de Prinses Amaliabrug in 2017 was de centrale nog in aanbouw en de software nog in ontwikkeling. In de loop van de tijd is op basis van voortschrijdend inzicht en testresultaten duidelijk geworden aan welke eisen de software precies moet voldoen. Hieruit zijn de aanvullende eisen voor de software van de Prinses Amaliabrug voortgekomen.

beatrixbrug
Werkzaamheden bij de tijdelijke Beatrixbrug (Foto: Drone-Eye door Ton Lentz)

Uitgelicht