Voortgang werkzaamheden en planning

(30 januari 2019)

In de vorige nieuwsbrief werd de start van de sloop van de Beatrixbrug aangekondigd. De sloopwerkzaamheden zijn in december afgerond en de bouw van de Prinses Amaliabrug is in volle gang. Het beton van de nieuwe basculekelder (zoals de vloer en de wanden) wordt de komende maanden gestort.

Ook rondom de Kogerpolderbrug zijn al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. De komende weken is de provincie daar bezig om zand aan te brengen en kabels en leidingen te verleggen. Dat zand dient als voorbelasting voor de tijdelijke Kogerpolderbrug en de afslag Kogerpolder richting de Woudhaven. Ter hoogte van de afslag naar de Woude en de afslag Kogerpolder richting Woudhaven worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd door de eigenaren van de kabels en leidingen.

werk
Plaatsen van zand voor de voorbelasting

Uitgelicht