Voortgang werkzaamheden en planning

(30 januari 2019)

In de vorige nieuwsbrief kondigden we de start van de werkzaamheden van de Beatrixbrug en Kogerpolderbrug aan. Inmiddels is de tijdelijke brug in gebruik genomen, de sloop van de Beatrixbrug is afgerond en de bouw van de Prinses Amaliabrug is in volle gang.

Ook rondom de Kogerpolderbrug zijn al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. De komende weken zijn we daar bezig om zand aan te brengen en kabels en leidingen te verleggen. Dat zand dient als voorbelasting voor de tijdelijke Kogerpolderbrug en de afslag Kogerpolder richting de Woudhaven. Ter hoogte van de afslag naar de Woude en de afslag Kogerpolder richting Woudhaven worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd door de kabels & leidingeigenaren.

werk
Plaatsen van zand voor de voorbelasting

Uitgelicht