Werken in de nacht van 6 en 7 september

(24 juli 2018)

In de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 september 2018 wordt de nieuwe aansluiting Starnmeerdijk aangesloten op de N246. De nacht erna wordt het wegverkeer omgezet naar de tijdelijke situatie. Vanaf ongeveer 5.00 uur zaterdagochtend 8 september gaat de N246 over de tijdelijke Beatrixbrug en is de nieuwe aansluiting naar de Starnmeerdijk in gebruik.

Donderdagavond 6 september om 20.00 uur gaat het autoverkeer op de N246 om-en-om over de rijbaan met tijdelijke verkeerslichten. Er is dan 1 rijbaan gesloten, zodat de aansluiting Starnmeerdijk-N246 en de aansluiting naar de tijdelijke Beatrixbrug op een veilige manier gemaakt kunnen worden. Vanaf vrijdagochtend 7 september 5.00 uur zijn de nieuwe aansluiting gereed, maar nog niet open voor verkeer. Het verkeer op de N246 beschikt dan weer over 2 rijbanen.

Vrijdagavond 7 september om 20.00 uur gaat de N246 dicht voor alle vormen van verkeer. De afsluiting loopt van de kruising N246-Noorddijk tot de afslag naar de Markervaart. Het verkeer kan via de A7 of de A9 richting Zaanstad of Alkmaar. Het verkeer uit de Starnmeer rijdt via de Middelweg naar de N246. Om ongeveer 5.00 uur is de afsluiting voorbij en kan het verkeer weer gewoon gebruikmaken van 2 rijstroken op de N246. Op dat moment is de tijdelijke Beatrixbrug in gebruik genomen.

Het fietspad aan de oostzijde van de Beatrixbrug (Westknollendam-Starnmeerdijk) is vanaf vrijdagavond 20.00 uur definitief gesloten. Vanaf zaterdagochtend 5.00 uur gaan fietsers via de nieuwe aansluiting Starnmeerdijk-N246 met een verkeerslicht naar het fietspad langs de N246, richting de tijdelijke Beatrixbrug en via het bestaande fietstunneltje naar Westknollendam.

nachtwek
Omleidingroute tijdens werkzaamheden

Uitgelicht