Planning en werkzaamheden

De Provincialeweg N246 en N244 van Wormerveer tot Alkmaar wordt veiliger gemaakt en de doorstroming wordt verbeterd. De uitvoering start medio 2018.

Periode Werkzaamheden
Juli 2016 Gekozen variant voor tijdelijke maatregelen bekend
Oktober - september 2016 Opstarten procedures omgevingsvergunningen, inclusief inspraak en inloopavond
Eerste kwartaal 2017 Start aanbesteding aannemer
Eind 2017 Gunning aan aannemer
Eerste helft 2018 Voorbereiding en aanbrengen tijdelijke verkeersmaatregelen
Juni 2018 - april 2019 (Fase 1) Vervangen van de Beatrixbrug (Westknollendam)
25 - 26 augustus 2018 Scheepvaartstremming bij de Beatrixbrug (zie Bereikbaarheid)
6 - 7 september 2018 Nachtwerkzaamheden aansluiting Starnmeerdijk (zie Bereikbaarheid)
Oktober 2018 - september 2019 (Fase 2) Vervangen asfalt op de N246 tussen Kerkstraat (Wormerveer) en de Beatrixbrug
December 2018 - november 2019 (Fase 3) Vervangen van de Kogerpolderbrug (Starnmeer)
Oktober 2018 - september 2019 (Fase 4) Werkzaamheden aan de N246 tussen de Beatrixbrug en Kogerpolderbrug
Najaar 2019 (Fase 5) Vervangen asfalt op de N244 tussen de Kogerpolderbrug en de N243
Eind 2019 Afrondende werkzaamheden

 

kaart

Werkzaamheden


Fase 1: vervangen van de Beatrixbrug (Westknollendam)

Dit duurt van juni 2018 tot en met april 2019. Om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen, komt er direct naast de huidige brug een tijdelijke brug. Die heeft, net als de huidige brug, 1 rijstrook voor iedere richting. Wel geldt rondom en op de brug een maximumsnelheid van 50 km per uur. De tijdelijke brug wordt begin september in gebruik genomen. Hij is beweegbaar, dus ook het vaarverkeer kan op wat stremmingen na gebruik blijven maken van de vaarroute onder de Beatrixbrug door.

Fase 2: vervangen asfalt op de N246 tussen de Kerkstraat (Wormerveer) en de Beatrixbrug

Dit gebeurt in 3 delen en altijd ‘s nachts. In oktober 2018 vindt het werk tussen de Kerkstraat en de Ned Benedictweg/N514 plaats. Het verkeer rijdt in de nacht over 1 rijbaan: 1 rijstrook per rijrichting. Op de andere rijbaan zijn dan de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden tussen de N524/Ned Benedictweg en de Beatrixbrug wordt de N246 een aantal nachten voor alle verkeer afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid over de A9. De werkzaamheden tussen de N514 en de Noorddijk zijn in oktober 2018. De werkzaamheden aan de Noorddijk en de Beatrixbrug zijn in mei 2019.

Fase 3: vervangen Kogerpolderbrug (Starnmeer)

Deze brug is aan de beurt van december 2018 tot november 2019. In januari beginnen de voorbereidende werkzaamheden, de werkzaamheden aan de brug zelf vinden plaats vanaf mei 2019. Ook hier rijdt het verkeer tijdens de werkzaamheden in 2 rijrichtingen over een tijdelijke brug. Ook hier geldt op en rond de brug een maximumsnelheid van 50 km/u. De tijdelijke brug is beweegbaar, dus het vaarverkeer kan blijven gebruikmaken van de Kogerpolderbrug, op enkele stremmingen na.

Fase 4: werkzaamheden aan de N246 tussen de Beatrixbrug en Kogerpolderbrug

Hier vinden naast het onderhoud enkele aanpassingen plaats die leiden tot een verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid. Dit zijn onder andere de aanleg van een rotonde ter hoogte van de Woude, het realiseren van een voorsorteerstrook bij de aansluiting Starnmeerdijk en de installatie van verkeerslichten bij de aansluiting Markenbinnen. De werkzaamheden zijn van oktober 2018 tot en met september 2019  en worden opgeknipt in delen. Per deel is er een aantal nachtelijke aansluitingen met bijbehorende omleidingsroutes.

Fase 5: vervangen asfalt op de N244 tussen de Kogerpolderbrug en de N243

In het najaar van 2019 wordt het asfalt op de N244 tussen de Kogerpolderbrug en de N243 vervangen. Dit gebeurt in circa 15 nachten. De N244 is dan ’s nachts afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid over de A7 of de A9.

overzicht N246

 

Uitgelicht