Planning

Definitief ontwerp

Het ontwerp voor het LARGAS-verkeersplein en de rotonde is definitief en het vergunningentraject is afgerond. De provincie is gestart met de aanbesteding. De keuze van de aannemer is naar verwachting eind december 2019 bekend. Zodra er meer informatie is over de werkwijze en planning laat de provincie dit natuurlijk weten.

Voorbereidend werk

De provincie is eind oktober 2019 gestart met voorbereidende werkzaamheden. Het gaat vooral om het verleggen van kabels en leidingen die in de weg liggen voor de uiteindelijke aanleg van de LARGAS en de rotonde. Daarnaast haalt de provincie op 25 november 2019 5 bomen weg. Tijdens de aanleg in 2020 worden maar liefst 11 bomen herplant.

Omwonenden en weggebruikers ondervinden weinig tot geen hinder van het voorbereidende werk, hooguit is sprake van geringe geluidsoverlast. 

Uitvoering medio 2020

De uitvoeringsplanning is nog niet bekend. De provincie streeft naar eind april tot juli 2020. Die periode valt buiten het broedseizoen en deels in de vakantieperiode. Tijdens de vakantieperiode rijdt minder verkeer op de provinciale weg, zodat weggebruikers minder hinder van de werkzaamheden ervaren.

 

Uitgelicht