Planning

Naar verwachting vinden de werkzaamheden begin 2020 plaats. Zodra de planning, tijdsduur en werkwijze bekend zijn, bericht de provincie u hier onmiddellijk over via diverse media. Er vinden eind 2019/ begin 2020 naar verwachting veel andere werkzaamheden in de nabijheid van de N506 plaats, zoals de rotonde Hoorn. De provincie houdt met verkeersmaatregelen vanzelfsprekend rekening met die werkzaamheden. Natuurlijk doen we er alles aan om eventuele hinder tot een minimum te beperken en het werk zo snel mogelijk te realiseren.

 

Uitgelicht