Nieuwsbrieven N522 Vervanging brug Ouderkerk

 • Durf te vragen oktober 2021

  (12 oktober 2021)

  In de rubriek #durftevragen behandelt omgevingsmanager Dick Winters van de provincie Noord-Holland elke editie een veelgestelde vraag over het project Brug Ouderkerk aan de Amstel. Of het nu gaat om een vraag, verzoek of tip, bij Dick kunt u altijd terecht.

 • Afzinken van de basculekelder

  (12 oktober 2021)

  Het kan omwonenden niet ontgaan zijn: op 19 en 20 augustus 2021 is de basculekelder van de nieuwe Brug Ouderkerk naar z’n definitieve plek in de Amstel geduwd.

 • Brug Ouderkerk vanuit de lucht

  (12 oktober 2021)

  De aangepaste kruisingen, de verbindingsweg, nieuwe fietspaden en de basculekelder (nog op de oever): de vernieuwing van de Brug Ouderkerk is in volle gang. Vanuit de lucht zijn de werkzaamheden en ontwikkelingen goed te zien. Herken je de werkzaamheden?

 • Vragen aan de Omgeving oktober 2021

  (12 oktober 2021)

  Wat vindt de omgeving van het vervangen van de brug over de Amstel? Iedere nieuwsbrief komt een belanghebbende aan het woord in deze rubriek. Deze keer: Gijs Numan, eigenaar en bewoner van Brasserie Paardenburg.

 • De bouw van de noordelijke brug

  (12 oktober 2021)

  De Brug Ouderkerk wordt door 2 bruggen vervangen. De eerste brug wordt naast (ten noorden) de bestaande brug geplaatst. De bouw van deze brug is deze zomer gestart met de bouw van een basculekelder. Daarna is de brug verder opgebouwd. De brug wordt eind maart 2022 opgeleverd. De werkzaamheden voor de bouw van zo’n nieuwe brug zijn door de aannemer gedetailleerd uitgewerkt. Via een aantal plaatjes illustreren wij welke stappen de bouw van de noordelijke brug de komende maanden gaat volgen.

 • Weekendafsluiting Brug Ouderkerk eind november

  (12 oktober 2021)

  Door de aanleg van de 2e (noordelijke) brug van de Brug Ouderkerk, schuift de kruising van de Burgemeester Stramanweg (N522) met Hoger Einde-Noord en -Zuid ook iets naar het oosten op. Om een goede aansluiting op de kruising en de Brug Ouderkerk te krijgen, gaat aannemer BOK een nieuw wegdek aanleggen ten noorden van de huidige N522 (Burgemeester Stramanweg) ter hoogte van de kruising. Vanwege de asfalteringswerkzaamheden, is de Brug Ouderkerk in het laatste weekend van november (27 en 28 november 2021) afgesloten voor verkeer.

 • Planning werkzaamheden tot aan de kerstvakantie

  (12 oktober 2021)

  De aannemerscombinatie BOK werkt volop aan de nieuwe Brug Ouderkerk. De komende periode tot aan de kerstvakantie werkt de aannemer vooral aan de wegenstructuur aan de oostzijde van de Brug Ouderkerk (aan de kant van Ouderkerk aan de Amstel) en aan de bouw van de nieuwe noordelijke brug. Hiervoor is een gedetailleerde planning gemaakt. We nemen u graag mee in het overzicht van de werkzaamheden die op korte termijn op stapel staan.

 • Kabels en leidingen verleggen met gestuurde boring

  Vanaf dinsdag 23 april 2019 start de aannemer in Ouderkerk aan de Amstel met de uitvoering voor het verleggen van kabels en leidingen via een gestuurde boring. Projectcoördinator Steven Haast van de combinatie Brug Ouderkerk (BOK) vertelt waarom, wanneer en hoe de kabels en leidingen aan beide kanten van de Amstel worden verlegd.

 • Kennis maken met bouwcombinatie Brug Ouderkerk (BOK)

  (03 juni 2019)

Uitgelicht