De bouw van de basculekelder

(25 april 2021)

De Brug Ouderkerk wordt vervangen door 2 bruggen. De eerste brug wordt naast (ten noorden) de bestaande brug geplaatst. De bouw hiervan start met de bouw van een basculekelder. Een fraai staaltje techniek waarvan de bouw tot in de puntjes is uitgewerkt. Via plaatjes illustreren wij in welke stappen de basculekelder de komende maanden gebouwd wordt.

Wat is een basculebrug?

Om in de toekomst de brugklep van het nieuwe brugdeel te kunnen openen en sluiten voor de passerende boten, is een zwaar tegengewicht nodig. In het verlengde van de brugklep wordt daarom aan de andere kant van het draaipunt een contragewicht geplaatst. Het contragewicht wordt onzichtbaar weggewerkt in een zogenaamde basculekelder. De basculekelder wordt op de oever gebouwd aan de Hoger Einde Noord en later op z’n plaats geschoven.  

voorbelasting voor basculebrug
Foto 0: De voorbelasting voor de aanleg van de brug is al aangebracht ter hoogte van de Hoger Einde-Noord nummer 28. Op de volgende illustraties wordt in een groene kleur aangegeven waar gewerkt wordt.

starten met het plaatsen van een wand
Foto 1: Eind april 2021 verwijderen we de voorbelasting om half mei te starten met het plaatsen van een wand direct naast het huidige fietspad naar de brug. Dit is nodig om het hoogteverschil op te vangen. Vervolgens plaatsen we twee damwandschermen haaks op de Amstel. Deze vormen de fundering voor de bouw van de basculekelder.

inrichten bouwterrein
Foto 2: Eind mei richten we het bouwterrein verder in voor de bouw van de basculekelder.

plaatsen van stalen balken
Foto 3: Vervolgens plaatsen we stalen balken die nodig zijn voor de tijdelijke draagconstructie van de basculekelder. 

bekisting en de wapening
Foto 4: Op de draagbalken wordt de bekisting en de wapening geplaatst voor de vloer van de basculekelder. 

vloer van de basculekelde
Foto 5: Daarna kan de vloer van de basculekelder gestort worden. 

bekisting en wapening van de wanden
Foto 6: Vervolgens plaatsen we de bekisting en wapening van de wanden. Deze kunnen naar verwachting half juli 2021 gestort worden. 

stalen buispalen in de Amstel
Foto 7: Van juni tot half juli (tegelijk met foto 5 en 6) plaatsen we stalen buispalen in de Amstel. Deze zijn voor de definitieve fundering van de basculekelder. Ook plaatsen we tijdelijke palen die nodig zijn voor de plaatsing van de basculekelder. Het plaatsen van de buispalen doen wij door middel van boren. Het scheepvaartverkeer wordt hierbij zo min mogelijk gehinderd.  

Naar verwachting kan de basculekelder half augustus in een paar dagen via een schuif-vijzelsysteem naar zijn bestemming in de Amstel geschoven en afgezonken worden.
Foto 8: Ook plaatsen wij dan definitieve buispalen van de toekomstige remmingswerken. Deze buizen worden erin getrild. 
Naar verwachting kan de basculekelder half augustus in een paar dagen via een schuif-vijzelsysteem naar zijn bestemming in de Amstel geschoven en afgezonken worden. Hierbij wordt de scheepvaart tijdelijk gestremd. Alleen lage pleziervaart kan nog door meest westelijke onderdoorgang.

de damwandschermen van de funderingsconstructie t.b.v. de bouw van de basculekelder weer verwijderen
Foto 9: Nadat de basculekelder op locatie is afgezonken kunnen we de damwandschermen van de funderingsconstructie t.b.v. de bouw van de basculekelder weer verwijderen en boren we de buispalen in voor het landhoofd. Het landhoofd is het steunpunt voor de brugliggers. 

de bekisting, wapening aangebracht voor de te storten ‘ringbalk’
Foto 10: Tijdens het boren van de palen voor het landhoofd brengen we de bekisting, wapening aan voor de te storten ‘ringbalk’. Dit is het wanddeel dat de basculekelder verbindt met de verdere opbouw ervan. De werkzaamheden hiervan vinden naar verwachting eind augustus plaats.  

Uitgelicht