Kabels en leidingen verleggen met gestuurde boring

Vanaf dinsdag 23 april 2019 start de aannemer in Ouderkerk aan de Amstel met de uitvoering voor het verleggen van kabels en leidingen via een gestuurde boring. Projectcoördinator Steven Haast van de combinatie Brug Ouderkerk (BOK) vertelt waarom, wanneer en hoe de kabels en leidingen aan beide kanten van de Amstel worden verlegd.

Waarom moeten alle kabels en leidingen verlegd worden?

“Op de locatie waar huidige kabels en leidingen liggen moet worden gebouwd, denk aan funderingspalen en damwandschermen. Als de kabels en leidingen niet worden verlegd, dan is er een grote kans dat de werkzaamheden dwars door de bestaande kabels en leidingen gaan. Zo kan er bijvoorbeeld een elektriciteitsstoring, datastoring, waterlekkage of gaslekkage plaatsvinden waardoor omwonenden geen stroom, internet, water of gas hebben. Om dit te voorkomen verleggen we eerst de huidige kabels en leidingen. Daarna kunnen de werkzaamheden veilig en zonder risico op schade worden uitgevoerd.”

Voorbeeld van een gestuurde boring

Foto: Voorbeeld van een gestuurde boring.

Wat is een gestuurde boring?

“De Nederlandse benaming ‘horizontaal gestuurd boren’ is afgeleid van de term HDD, oftewel Horizontal Directional Drilling. Dit bestaat uit 3 fasen. Tijdens de eerste fase (pilotboring) wordt de boorkop door de aarde geduwd en aan de hand van GPS zeer nauwkeurig gestuurd naar het uittredepunt. Als de pilotboring gereed is, wordt de boorkop vervangen door een ruimer voor de tweede fase. De ruimer wordt vervolgens door het boorgat teruggetrokken. Tijdens het terugtrekken vergroot de ruimer het boorgat tot een diameter van ongeveer 50 centimeter.”

“Tegelijkertijd trekt de ruimer stalen boorstangen achter zich aan. Hierdoor blijft de verbinding onder de grond tussen het intredepunt en uittredepunt in stand. Tijdens de pilotboring en het ruimen wordt het boorgat gevuld met boorvloeistof om instorting van het boorgat te voorkomen. De laatste fase is het intrekken van mantelbuizen, deze heeft een totale diameter van circa 44 centimeter. De verschillende mantelbuizen worden in 1 keer ingetrokken.”

Voorbeeld van het intrekken van de mantelbuizen

Foto: Voorbeeld van het intrekken van de mantelbuizen.

Hoeveel kabels en leidingen gaan jullie verleggen?

“Aan de kant van Ouderkerk aan de Amstel verleggen we 7 kabels en leidingen en aan de kant van Amstelveen 5 kabels en leidingen. Voor beide kanten van de Amstel verleggen we de waterleiding van Waternet, datakabels en laag- en middenspanningskabels. In Amstelveen verleggen we ook een gasleiding en in Ouderkerk aan de Amstel een persriolering. De kabels en leidingen worden vanaf het ene werkterrein door de mantelbuizen naar het andere terrein getrokken.”

Wanneer vindt de boring in Ouderkerk aan de Amstel plaats?

“In de week van 23 april richten we 2 werkterreinen in. Het eerste terrein is op de plek waar de boring de grond in gaat aan Hoger Einde-Zuid. Het andere terrein is de plek waar de boring de grond uit komt, in het weiland aan Hoger Einde-Noord. In de week van 29 april vindt de boring plaats en trekken we de mantelbuizen onder de grond door. In de week van 6 mei ontmantelen we de werkterreinen en zijn onze werkzaamheden afgerond. Aansluitend zorgen de nutsbedrijven ervoor dat de kabels en leidingen worden omgelegd door de mantelbuizen weer op hun eigen, bestaande netwerk aansluiten.”

Haspels met mantelbuizen

Foto: Haspels met mantelbuizen.

Wanneer starten jullie met de boring aan de kant van Amstelveen?

“In de week van 3 juni starten we met het inrichten van onze werkterreinen aan de kant van Amstelveen. De boring gaat van het werkterrein aan Amstelzijde naar het terrein aan de Amsteldijk Noord. In de tweede week van juni vindt de boring en het trekken van de mantelbuizen plaats. In de week van 17 juni ontmantelen we de werkterreinen weer en kunnen de nutsbedrijven de mantelbuizen weer op hun eigen, bestaande netwerk aansluiten.”

Visser & Smit Hanab voert namens combinatie Brug Ouderkerk (BOK) de gestuurde boring uit. Deze animatie geeft een goed beeld van hoe de boring in zijn werk gaat.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar-)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciaal Servicepunt via 0800-0200600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Ook kunt u de“N522 BOK”app downloaden in de App Store (Apple), Google Play (Android) of via www.debouwapp.nl/n522bok. Via deze app biedt de bouwcombinatie BOK actuele informatie over de voortgang, uitvoering en omleidingen van de werkzaamheden.
 

Uitgelicht