Planning werkzaamheden tot aan de bouwvakvakantie

(25 april 2021)

De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe Brug Ouderkerk zijn in volle gang. Tot de start van de bouwvakvakantie eind juli 2021 heeft aannemerscombinatie Brug Ouderkerk (BOK) een gedetailleerde planning gemaakt. We nemen u graag mee in het overzicht van de werkzaamheden die op korte termijn op stapel staan.

Oostzijde (voorbouwlocatie basculekelder): mei tot half juli 2021

Oostzijde (definitieve fietspad Burgemeester Stramanweg): mei 2021

Westzijde (parkeerterrein Oranjestaete): mei 2021

Westzijde (verbindingsweg): mei, juni en juli 2021

Westzijde (Amstelslag): half juni tot half juli 2021

Bouw brug Noord: tot en met maart 2022

Sloop bestaande brug: in april 2022

Bouw brug Zuid en aansluitende wegen en fietspaden: tot en met maart 2023

Oostzijde (voorbouwlocatie basculekelder): mei tot half juli 2021

 • Eind april: verwijderen van de overhoogte (dit is de extra ballast die zorgt voor een snellere zetting)
 • Eind mei: fundering voor de bouwlocatie van de basculekelder
 • Juni: aanbrengen bekisting vloer en wanden basculekelder (op de kade) en buispalen die nodig zijn voor de basculekelder op de Amstel (hinder scheepvaartverkeer)
 • Half juli: basculekelder gereed

voorbouwlocatie basculebrug
Foto: voorbouwlocatie van de basculekelder

Oostzijde (definitieve fietspad Burgemeester Stramanweg): mei 2021

 • Eind april: verwijderen overhoogte 
 • Begin tot half mei: aanbrengen zand en fundering
 • Half mei: aanbrengen asfalt en belijning 

definitieve fietspad Burgemeester Stramanweg
Foto: fietspad Burgemeester Stramanweg

Westzijde (parkeerterrein Oranjestaete): mei 2021

 • Begin mei: verwijderen betonplaten tijdelijke parkeerterrein en verwijderen overhoogte
 • Half mei: inrichten definitief parkeerterrein in fases
 • Eind mei: definitief parkeerterrein gereed

Eindsituatie verbindingsweg
Foto: Eindsituatietekening verbindingsweg

Westzijde (verbindingsweg): mei, juni en juli 2021

 • Eind april tot half mei: aanbrengen laatste extra zand om de grond te laten inklinken.
 • Eind mei tot half juli: verwijderen van de overhoogte en het maken van de verbindingsweg
 • Begin juli: aanbrengen damwandscherm ter hoogte van Oranjestaete (tussen verbindingsweg en definitief fietspad N522 Oranjebaan)
 • Weekend van 25 (20.00 uur) tot 28 (06:00 uur)juni: aanleg van de aansluiting verbindingsweg op N522/Oranjebaan, aanpassen fietspad en het aanbrengen van verkeerslichten. Dit zorgt voor verkeershinder op de N522.
 • Van 19 tot en met 25 juli (07.00 – 19.00 uur) afsluiting Amsteldijk Noord in verband met de aanleg van de aansluiting verbindingsweg Amsteldijk-Noord (incl slopen keermuur en deel fietserstunneltje). Verkeer wordt ter plaatse omgeleid.
 • Vanaf maandag 26 juli 2021 is de verbindingsweg in gebruik.

verbindingsweg voor Oranjestaete langs
Foto: voorbereidingen voor verbindingsweg voor Oranjestaete langs

Westzijde (Amstelslag): half juni tot half juli 2021

 • Half juni: verwijderen overhoogte fietspad en aanleg fundering nieuwe fietspad 
 • Eind juni: opbreken bestaand fietspad tot aan parkeerterrein Elsenhove en aanbrengen nieuwe asfaltverharding fietspad vanaf Elsenhove tot aan N522 Oranjebaan. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid.
 • Eind juni/begin juli: herinrichting asfaltverharding vanaf Elsenhove tot en met de aansluiting Amstelslag op kruising N522 Oranjebaan. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

voorbereidende werkzaamheden fietspad westzijde
Foto: fietspad langs de Amstelslag

Planning vanaf bouwvak tot einde werk:

 • Bouw brug Noord tot en met maart 2022
 • Sloop bestaande brug in april 2022
 • Bouw brug Zuid en aansluitende wegen en fietspaden tot en met maart 2023

Uitgelicht