Over het project

Uit snelheidsgegevens blijkt dat het verkeer op de N526 vaak te hard rijdt. Om dit tegen te gaan is het ontwerp van de Boissevainweg en de Prins Hendriklaan aangepast. Omdat de Prins Hendriklaan binnen de bebouwde kom ligt, verschilt de inrichting van de 2 wegen. Ook de verkeerssituatie verschilt vanwege de komgrens. Zo rijden de bromfietsers op de Prins Hendriklaan bijvoorbeeld op de rijbaan en op de Boissevainweg op het fietspad.

Op de Prins Hendriklaan wordt de snelheid beperkt door ter hoogte van de Koningin Emmalaan en de Koning Willem III-laan een slinger in de weg te maken. Bij de kruisingen worden de middenbermen verbreed. Hierdoor kan het (fiets)verkeer veiliger oversteken en invoegen. Om de veiligheid van fietsers en voetgangers op de Bossevainweg te verbeteren, wordt het fietspad en de tussenberm verbreed. Ook wordt er net voorbij de Leemzeulder een verkeersplateau (drempel) met een oversteekplaats voor voetgangers gemaakt.

Op 3 plekken van de Boissevainweg worden dassen- en amfibietunnels onder het wegdek aangelegd. Zo kunnen ook de dieren veilig oversteken. Om de herinrichting van de weg uit te kunnen voeren, moeten er bomen worden gekapt.

Uitgelicht