Inspraak

Vanwege het gemeente-overschrijdende belang van de nieuwe zeesluis hebben het Rijk, provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen afgesproken dat de provincie een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opstelt voor de bouw van de nieuwe zeesluis. Dit is een provinciaal bestemmingsplan.

In het PIP staan bindende regels over wat er op de betreffende gronden gebouwd is of nog mag worden gebouwd. Ook maakt de provincie een plankaart die de grenzen van de bestemmingen en bouwvlakken aangeeft. Aan het plan is een milieueffectrapport (MER) gekoppeld. Hierin staan de directe en indirecte milieueffecten van de sluis beschreven.

Vergunningen

In 2016 start aannemersconsortium OpenIJ met de aanleg van de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden. Nu de realisatie van de zeesluis in beeld komt, start ook het vergunningentraject. Voor de realisatie zijn veel verschillende vergunningen nodig. Aannemersconsortium OpenIJ en Rijkswaterstaat vragen de benodigde vergunningen aan. De ontwerp-vergunningen worden ter inzage gelegd, voordat de vergunningen definitief worden verleend. Dan bestaat de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied coördineert de vergunningen in opdracht van de provincie Noord-Holland. Hierdoor is er één loket, waar informatie over de vergunningen en het indienen van zienswijzen te vinden is. Alle informatie over de vergunningen is te vinden op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Uitgelicht

Documenten