Over het project

Voor de provincie is een nieuwe grote zeesluis belangrijk voor de regionale economie: noodzakelijk voor het behoud van de bestaande werkgelegenheid en de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten in het Noordzeekanaalgebied, waarbij zoveel mogelijk toegevoegde waarde voor de regio ontstaat.

Voorkeursvariant 

De voorkeursbeslissing is gebaseerd op onderzoek van 3 verschillende sluisvarianten. Hierbij is gekeken naar de technische, ruimtelijke en nautische haalbaarheid, de investerings- en onderhoudskosten, de verwachte milieueffecten, de maatschappelijke kosten en baten, de planning en de risico’s, en de financierbaarheid. De onderzoeken hebben uitgewezen dat een zeesluis met een omvang van minimaal 500 meter lengte, een breedte van 65 meter en 18 meter diep, past binnen het sluizencomplex tussen de Noordersluis en de Middensluis. De sluis kan op deze locatie met traditionele rechte roldeuren worden uitgevoerd. Naast de scheepvaartfunctie van de sluis dient deze als primaire waterkering voor een groot deel van Noordwest-Nederland. Het milieuonderzoek laat zien dat er met een nieuwe sluis en toename van de scheepvaart nauwelijks extra milieueffecten zijn.

Partners

De provincie Noord-Holland werkt mee aan de voorbereiding voor de aanleg van een nieuwe grote zeesluis. Zij doet dit samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, Rijkswaterstaat, Haven Amsterdam en de gemeente Velsen.

Uitgelicht