Onderzoek 2016-2018

Co-creatie

De dorpsraad heeft in 2016 een werkgroep opgericht van dorpsraadsleden, inwoners, provincie- en gemeentemedewerkers en ingenieurs. Samen hebben zij 5 varianten uitgewerkt voor de manier waarop het verkeer op de N247 het dorp passeert. Daarbij zijn ook wensen van andere inwoners, ondernemers en weggebruikers meegenomen. De 5 mogelijke oplossingen zijn vervolgens beoordeeld op doorstroming van gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit, bouwhinder en kosten. Tussen de dorpsraad en de provincie zijn afspraken gemaakt over deze bijzondere samenwerking.

De 5 varianten

Er is 1 variant met bovengrondse aanpassingen aan de weg, waarbij ovale rotondes (ovotondes), aanpassing van de verkeerslichten bij de Eilandweg en een bredere brug in Broek in Waterland de doorstroming en verkeersveiligheid moeten verbeteren.

Er zijn 4 ondergrondse oplossingen voor de N247:

  • Variant 2: een smalle onderdoorgang van 2 x 1 rijbaan zonder vluchtwegen met een maximum snelheid van 50 km/uur en een oplossing voor de waterkering met een ‘coupure’ in de dijk.
  • Variant 3: 2 x 1 rijbaan én vluchtwegen met een maximum snelheid van 80 km/uur , met een oplossing voor de waterkering met een coupure in de dijk.
  • Variant 4: 2 x 2 rijbanen én vluchtwegen met een maximum snelheid van 80 km/uur, voor de waterkering kan dan een kanteldijk aan worden gelegd.
  • Variant 5 is een uitwerking van variant 3 met een rijsnelheid van 50km/uur in de onderdoorgang. Deze ziet er verder net zo uit als variant 3.

In september 2020 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland het advies van de stuurgroep overgenomen om 2 ondergrondse varianten nader uit te werken. Zowel de variant met 1 rijstrook per rijrichting als de variant met 1 rijstrook en 1 busstrook per rijrichting worden nader onderzocht. Hiermee nemen GS het advies van de stuurgroep over. Op basis van dit onderzoek wordt naar verwachting begin 2022 een definitief besluit genomen over de aanleg en de kostenverdeling.

Uitgelicht

Documenten