Over het project

Tussen 2016 en 2018 zijn in co-creatie met de omgeving 5 mogelijke oplossingen verkend, 1 bovengrondse en 4 ondergrondse. Deze zijn voorgelegd aan de stuurgroep van Bereikbaarheid Waterland om te kiezen welke er verder technisch uitgewerkt worden. Op advies van de stuurgroep hebben Gedeputeerde Staten op 29 september 2020 besloten om 2 varianten verder uit te werken. De variant met 1 rijstrook per rijrichting en de variant met 1 rijstrook en 1 busstrook per rijrichting worden nader onderzocht. Deze vervolgstudie duurt ongeveer een jaar. In het onderzoek worden de kosten, risico’s en technische onderdelen gedetailleerder onderzocht dan in de voorgaande studies naar de onderdoorgang. Ook wordt de impact van een onderdoorgang op de huidige hefbrug en de Broekervaart in de vervolgstudie nauwkeurig in beeld gebracht, evenals het effect op de verkeersstromen en de omgeving. Op basis van dit onderzoek wordt naar verwachting begin 2022 een definitief besluit genomen over de aanleg en de kostenverdeling.

Meedenken?

Het in 2016 opgestarte co-creatieproces krijgt een vervolg in de verdere uitwerking van 2 ondergrondse varianten. Dat zijn de variant met 1 rijstrook per rijrichting en de variant met 1 rijstrook en 1 busstrook per rijrichting. De opdracht voor de nadere uitwerking, ook wel vervolgstudie genoemd, wordt eind 2020 verstrekt aan een ingenieursbureau. De dorpsraad Broek in Waterland heeft de werkgroep die in 2018 de 5 varianten heeft opgeleverd, weer nieuw leven in geblazen om ook in deze fase actief mee te werken aan een verkeersveilige oplossing voor de N247 in Broek in Waterland. Meer nieuws hierover volgt begin 2021.

Daarnaast informeert de provincie alle belangstellenden regelmatig over de voortgang van de vervolgstudie via bijeenkomsten, de projectwebsite van de provincie en de speciale samenwerkingswebsite waar documenten worden gedeeld en ruimte is voor discussie.

Programma Bereikbaarheid Waterland

De studie voor een onderdoorgang N247 Waterland is een onderdeel van het programma Bereikbaarheid Waterland. In dit programma werken de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Voorwaarde is dat de leefbaarheid en de natuur er niet op achteruitgaan. Samen vormen zij de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland.

Bereikbaarheid Waterland kent verschillende deelprojecten. Ga voor meer informatie naar www.BereikbaarheidWaterland.nl.

 

Uitgelicht