Hoornsevaart en Huigenvaart

De provincie Noord-Holland vervangt en verstevigt op meerdere locaties de oevers van de Hoornsevaart en Huigenvaart zodat deze weer 30 jaar mee kunnen. Officieel heet deze vaarweg: Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn.

De werkzaamheden vinden plaats aan de vaarweg ter hoogte van de Frieseweg in Alkmaar, langs Hoornseweg, de Huigendijk (N508) en Rustenburg, tot aan Ursem. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het nodig om tijdelijk het aanwezige riet en de aanlegsteigers weg te halen. Deze worden later teruggeplaatst. Ook onderzoekt de provincie of faunavoorzieningen aangelegd kunnen worden onder 2 bruggen, de 2e Halvemaansbrug en Gerard Veldmanbrug, zodat dieren veilig langs de oever naar de andere kant van de weg kunnen. De werkzaamheden zijn gestart in november 2020 en duren tot in mei 2021.

Huigen Vaart langs de Huigendijk (N508)
Locatie: Huigenvaart, langs Huigendijk (N508) ter hoogte van Oude gemaal, Poldermuseum in Heerhugowaard. 

Boten in Hoornsevaart terug naar ligplaats 

De boten die gebruikmaken van de tijdelijke aanmeervoorziening in de Hoornsevaart in Alkmaar kunnen per 1 april 2021 weer terug naar hun ligplaats aan de Molenkade. De werkzaamheden aan de oevers, op dit deel van de Hoornsevaart, zijn dan afgerond. De provincie Noord-Holland verzoekt booteigenaren tussen 1 april en uiterlijk 30 april 2021 hun boot terug te plaatsen. 

Molens langs Hoornsevaart in Alkmaar
Locatie: Hoornse Vaart langs de Molenkade in Alkmaar.

Video werkzaamheden

Alkmaar Centraal maakte een video van de voortgang van het project en interviewde de projectleider van Beens Groep, die het werk in opdracht van de gebiedsaannemer BAM/Engie/Krinkels uitvoert. 

Werkzaamheden oeverproject Hoornsevaart in Alkmaar ( 9 maart 2021)
Aanbrengen damwanden in de oever van de Hoornsevaart in Alkmaar (9 maart 2021).

Proef met trillend aanbrengen en uithalen van damwanden langs de Hoornse Vaart
Proef met trillend aanbrengen en uithalen van damwanden langs Hoornsevaart tussen de Frieseweg en de Herenweg (28 augustus 2020).

Planning

Datum Werkzaamheden Bijzonderheden
Onbekend Restpunten afronden. Eventueel aanpassen aanmeervoorziening, werkzaamheden Breelaan. 
Mei 2021 Werkzaamheden aan de oevers gereed. Op enkele restpunten na.
Half april 2021 Werkzaamheden bij Rustenburg klaar.  
30 april 2021 Tijdelijke aanmeerlocatie aan de Hoornseweg wordt weggehaald.  Tot uiterlijk 30 april kan de tijdelijke aanmeerlocatie gebruikt worden.
1 april 2021 Werkzaamheden Breelaan en Molenkade klaar.  Aanmeervoorzieningen teruggeplaats en weer te gebruiken. 
1 april 2021 Aanmeervoorzieningen zijn terug geplaats langs Molenkade. Boten kunnen weer terug naar hun ligplaats.
16 februari - 24 februari 2021 Aanbrengen damplanken Hoornse Vaart. Arie Berkhoutbrug afgesloten.
2 november - 19 maart 2021 Werkzaamheden Hoornse Vaart. Boten naar tijdelijke aanmeerlocatie.
30 september - eind november Herstellen oeverconstructie Huigen Vaart. Werkzaamheden vanaf het water plaats. 
24 - 29 september Maaien riet Huigendijk (N508) tussen Middenweg en Oterlekerweg.  
31 aug - 18 sept Onderzoek kabels en leidingen.  
28 aug. 2020 Start voorbereidende werkzaamheden.   

 

Uitgelicht