Hoornse Vaart en Huigen Vaart

De provincie Noord-Holland vervangt en verstevigt op meerdere locaties de oevers van de Hoornse Vaart en Huigen Vaart zodat deze weer 30 jaar mee kunnen. Officieel heet deze vaarweg: Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn.

De werkzaamheden vinden plaats aan de vaarweg ter hoogte van de Frieseweg in Alkmaar, langs Hoornseweg, de Huigendijk (N508) en Rustenburg, tot aan Ursem. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het nodig om tijdelijk het aanwezige riet en de aanlegsteigers weg te halen. Deze worden later teruggeplaatst. Ook onderzoekt de provincie of faunavoorzieningen aangelegd kunnen worden onder 2 bruggen, de 2e Halvemaansbrug en Gerard Veldmanbrug, zodat dieren veilig langs de oever naar de andere kant van de weg kunnen. De werkzaamheden zijn gestart in november 2020 en duren tot in mei 2021.

Huigen Vaart langs de Huigendijk (N508)
Locatie: Huigen Vaart, langs Huigendijk (N508) ter hoogte van Oude gemaal, Poldermuseum in Heerhugowaard. 

Arie Berkhoutbrug afgesloten

Van dinsdag 16 februari tot en met uiterlijk 24 februari is de Arie Berkhoutbrug afgesloten voor (brom)fietsers en voetgangers. Dat is de brug tussen het Zwijnsmeerpad en de Zeswielen. De brug wordt afgesloten zodat de aannemer de damplanken kan aanbrengen. Voetgangers en (brom)fietsers worden omgeleid via de Molenkade naar de Frieseweg en Zeswielenbrug en vice versa.

Arie Berkhoutbrug over Hoornse Vaart in Alkmaar

Boten in Hoornse Vaart tijdelijk weg

Om de werkzaamheden aan de oevers van de Hoornse Vaart uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk de boten aan de kant van de Molenkade tijdelijk te verplaatsen. Sinds 21 oktober zijn daarom aan de overzijde 28 aanmeerpalen geplaatst waar tijdelijk van kan worden gebruikgemaakt. De eigenaren van de boten zijn geïnformeerd met een brief door de gebiedsaannemer BAM/Engie/Krinkels. De werkzaamheden duren tot 19 maart 2021. Tot die tijd blijft de tijdelijke aanmeerlocatie beschikbaar.

Hoornse Vaart Alkmaar
Locatie: Hoornse Vaart langs de Molenkade in Alkmaar.

Proef met trillend aanbrengen en uithalen van damwanden langs de Hoornse Vaart
Proef met trillend aanbrengen en uithalen van damwanden langs Hoornsevaart tussen de Frieseweg en de Herenweg (28 augustus 2020).

Planning

Datum Werkzaamheden Bijzonderheden
Mei 2021 Alle werkzaamheden aan de oevers naar verwachting gereed.  
16 februari - 24 februari 2021 Aanbrengen damplanken Hoornse Vaart. Arie Berkhoutbrug afgesloten.
2 november - 19 maart 2021 Werkzaamheden Hoornse Vaart. Boten naar tijdelijke aanmeerlocatie.
30 september - eind november Herstellen oeverconstructie Huigen Vaart. Werkzaamheden vanaf het water plaats. 
24 - 29 september Maaien riet Huigendijk (N508) tussen Middenweg en Oterlekerweg.  
31 aug - 18 sept Onderzoek kabels en leidingen.  
28 aug. 2020 Start voorbereidende werkzaamheden.   

 

Uitgelicht