Hoornse Vaart en Huigen Vaart

De provincie Noord-Holland voert onderhoud uit aan de oevers van de Hoornse Vaart en Huigen Vaart (officieel: Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum-Avenhorn) zodat deze weer 30 jaar mee kunnen.

De vaarweg loopt vanaf de Hoornsevaart in Alkmaar, langs de Huigendijk (N508) en Rustenburg, tot aan Ursem. Op meerdere locaties vervangt en verstevigt de provincie de oeverconstructie (veel houten beschoeiingen). Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het nodig om tijdelijk het aanwezige riet en de aanlegsteigers weg te halen. Deze worden later teruggeplaatst. Ook legt de provincie faunavoorzieningen aan onder 2 bruggen (2e Halvemaansbrug en Gerard Veldmanbrug) zodat dieren veilig langs de oever naar de andere kant van de weg kunnen. 

De voorbereidende werkzaamheden zijn 28 augustus 2020 gestart. De uitvoering start in november en naar verwachting zijn de werkzaamheden in mei 2021 afgerond.

Werkzaamheden Hoorsne Vaart

Hoornse Vaart Alkmaar

Boten tijdelijk weg

Om de werkzaamheden aan de oevers van de Hoornse Vaart uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat de boten aan de kant van de Molenkade tijdelijk verplaatst worden. Dit kan uiterlijk tot zondag 1 november 2020. Op 21 oktober worden aan de overzijde 28 aanmeerpalen geplaatst waar tijdelijk gebruik gemaakt van kan worden. De eigenaren van de boten zijn geïnformeerd met een brief door de gebiedsaannemer BAM/Engie/Krinkels. De werkzaamheden duren tot 19 maart 2021. Tot die tijd blijft de tijdelijke aanmeerlocatie beschikbaar.

Planning

Op 28 augustus heeft de provincie een proef gedaan waarbij damwanden langs de Hoornsevaart tussen de Frieseweg en de Herenweg trillend aangebracht en uitgehaald zijn. 

Proef met trillend aanbrengen en uithalen van damwanden langs de Hoornse Vaart

Van 31 augustus tot en met 18 september is onderzoek gedaan naar kabels en leidingen.

In de periode van 5 oktober tot 1 november moeten de boten weggehaald worden. Daarna starten op 2 november de werkzaamheden en het herstel van de oeverstructie.

Werkzaamheden Huigen Vaart

Huigen Vaart langs de Huigendijk (N508)

Van 24 september tot en met 29 september is het riet langs de Huigendijk (N508) aan de noordkant tussen de Middenweg en Oterlekerweg gemaaid. 

Vanaf 30 september tot eind november herstelt de provincie de oeverconstructie. Deze werkzaamheden vinden veelal vanaf het water plaats. 

 

Uitgelicht