Markervaart Noord en Kogerpolderkanaal

De provincie Noord-Holland is in het najaar van 2022 gestart met het vervangen de oeverbeschoeiing langs de Markervaart Noord en het Kogerpolderkanaal. Een deel van de oeverbeschoeiing ter hoogte van De Woude in de gemeente Castricum is daarbij geheel vernieuwd. Deze werkzaamheden zijn aan het begin van de zomer van 2023 afgerond.

Markervaart Noord en Kogerpolderkanaal
De gele lijn geeft aan waar de oeverbeschoeiing vervangen is. Links van de gele lijn ligt De Woude.

De oever is weer beschermd voor 80 jaar

De Markervaart Noord en het Kogerpolderkanaal vormen de verbinding tussen het Noordhollandsch Kanaal en de Markervaart Zuid. Een deel van de oeverbeschoeiing op dit traject, ter hoogte van De Woude, was aan het einde van de levensduur en moest daarom vervangen worden. Aannemerscombinatie Beens/Hakkers heeft deze werkzaamheden in opdracht van de provincie uitgevoerd. Tijdens het werk is de beschoeiing vervangen. Hierdoor is de oever weer verstevigd en beschermd en kan de grond niet langer wegzakken.

Zo'n 72% van de damwanden die zijn geplaatst, zijn tweedehands. Zo produceren we minder afval en verminderen we de belasting op het milieu. Deze wanden zijn vrijgekomen bij een ander project in Nederland en konden op die locatie niet herbruikt worden. Ze waren echter nog in goede staat. Na een kleine opknapbeurt konden ze geplaatst worden in de Markervaart. Aan de bovenkant van de oever is een zogenaamde deksloof aangebracht. Deze deksloof zorgt ervoor dat mensen op een veilige manier in of uit hun boot kunnen stappen.

 Markervaart Noord en Kogerpolderkanaal  Markervaart Noord en KogerpolderkanaalDe oude en nieuwe oeverbeschoeiing (Foto: © Nicolien Klompjan Fotografie)

Meer informatie?

De komende tijd gaat de provincie ook op andere locaties werkzaamheden aan de beschoeiing uitvoeren. Deze werkzaamheden zijn te volgen op noord-holland.nl/oevers. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via telefoonnummer 0800 - 0200 600 (gratis) of mail naar servicepunt@noord-holland.nl.

Onderhoud vaarwegen en oevers

De provincie Noord-Holland onderhoudt ruim 250 kilometer vaarwegen en hun oevers. Watergangen worden opgeschoond en beschoeiingen onderhouden of vervangen. Ook legt de provincie kilometers aan natuurvriendelijke oevers aan. Deze oevers met bloeiende planten en rijke rietkragen zijn niet alleen een genot om langs te wandelen of fietsen, ze hebben ook een belangrijke functie. Hier leeft en groeit een grote rijkdom aan planten en dieren. 

Volg de werkzaamheden op www.noord-holland.nl/oevers