Niedorpervaart

Aan beide kanten van het kanaal tussen Verlaat en Kolhorn, de Niedorpervaart, herstelt de provincie Noord-Holland 13 kilometer oevers die toe zijn aan vernieuwing. Het werk wordt aangegrepen om natuurvriendelijke oevers te verbeteren, van belang voor het leefgebied van bedreigde inheemse soorten.

Niedorpervaart

Werkzaamheden

Het gaat om 2 locaties: in Kolhorn bij de Strook en in Verlaat bij de Rolpaalbrug. Omdat de aannemer vanaf het water werkt is de overlast voor de omgeving beperkt. Wel kan tijdens het plaatsen van damwanden enige geluidsoverlast zijn, via nieuwsbrieven krijgen omwonenden hierover tijdig bericht. Bekijk hier de planning van de werkzaamheden.

Rietkragen en vleermuizen

De aannemer, Beens Groep B.V., plaatst de rietkragen na de werkzaamheden weer terug om flora en fauna zoveel mogelijk te herstellen. Deze methode is eerder succesvol toegepast bij het werk aan het kanaal Schagen – Kolhorn. Ook blijft steeds een rij rietkragen intact. Dat is van belang voor vleermuizen, die deze begroeiing gebruiken bij hun vliegroutes en oriëntatie. Op plekken waar dit niet mogelijk is, staat tijdelijk oranje ski-gaas dat vleermuizen kunnen gebruiken bij hun oriëntatie.

Bedreigde rivierdonderpad of ‘kwakbol’

In dit kanaal leven beschermde inheemse diersoorten. Denk bijvoorbeeld aan de rivierdonderpad, in de volksmond beter bekend als de kwakbol. Om de waterkwaliteit en het leefgebied van deze soorten te verbeteren realiseert de provincie daarom natuurvriendelijke oevers. Op bepaalde plekken blijft het drasse gebied achter de damwand en op andere plekken komt een vlakkere oever, om de verschillende dieren de mogelijkheid te geven uit het water te komen.

Vis kwakbol
Rivierdonderpad (foto: RAVON)

 

Uitgelicht