Westfriesche Vaart

De provincie Noord-Holland vervangt op meerdere plakken de beschoeiing langs de WestFriesche Vaart. Het werk loopt vanaf Middenmeer, gemeente Hollands Kroon tot aan Medemblik.

Westfriesche Vaart

Bij de werkzaamheden heeft de provincie uitdrukkelijk oog voor duurzaamheid: er wordt 80% minder Co2 uitgestoten bij dit project. Ook worden kansen voor natuur en biodiversiteit meegenomen in de plannen. 

Werkzaamheden

Beschoeiing beschermt de oevers tegen afbrokkelen en wegspoelen. De huidige beschoeiing is op een aantal plaatsen toe aan vervanging. In totaal wordt 3600 meter aan nieuwe beschoeiing geplaatst. Daarmee is de oever weer 30 jaar beschermd.

Aannemerscombinatie Beens Groep/Hakkers voert de werkzaamheden uit, in opdracht van de provincie. De reguliere werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. 

In het najaar van 2022 wordt in Middenmeer ter hoogte van de aansluiting met de N242 gestart met de aanleg van een pilot voor een bio-dynamische oeververvanging. Bij deze pilot worden diverse proefvakken gemaakt waarin beplanting wordt aangebracht met sterke wortels. Doel van de proef is om te kijken hoe de beplanting zich ontwikkelt en of het mogelijk is om in de toekomst minder of wellicht op een andere manier gebruik te maken van materiaal voor het vervangen van oevers.

Pilot biodynamische oever

Gebied pilot

Meer informatie?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via telefoonnummer 0800 - 0200 600 (gratis) of mail naar servicepunt@noord-holland.nl.

Onderhoud vaarwegen en oevers

De provincie Noord-Holland onderhoudt ruim 250 kilometer vaarwegen en hun oevers. Watergangen worden opgeschoond en beschoeiingen onderhouden of vervangen. Ook legt de provincie kilometers aan natuurvriendelijke oevers aan. Deze oevers met bloeiende planten en rijke rietkragen zijn niet alleen een genot om langs te wandelen of fietsen, ze hebben ook een belangrijke functie. Hier leeft en groeit een grote rijkdom aan planten en dieren. 

Volg de werkzaamheden op www.noord-holland.nl/oevers