Over het project

De Bosrandweg (N231) kruist de Fokkerweg (N232) ter hoogte van Schiphol Oost. De N232 is de verbinding tussen de N201 bij Aalsmeer en de rijksweg A9. De Bosrandweg (N231) verbindt zuidelijk Amstelveen met Schiphol en de rijksweg A9. Uit een, in 2010 uitgevoerde, vervolgstudie naar de verkeerssituatie op de N201 bleek dat de doorstroming op de Bosrandweg en de Fokkerweg in 2030 in het geding komt. Daarom is in 2019 een verkenning gestart om samen met regionale partners na te denken over geschikte oplossingen voor toekomstige knelpunten.

De verkenning Bosrandweg/Fokkerweg is een project van de provincie Noord-Holland. Zij werkt hierin samen met de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Haarlemmermeer,  Amstelveen en Aalsmeer en Schiphol Real Estate. Ook Hoogheemraadschap Rijnland en Rijkswaterstaat zijn betrokken bij deze verkenning.

Aanpak van de studie

De eerste stap van de verkenning is een probleemanalyse van het gebied. Hierbij wordt samen met de omgeving gekeken naar de knelpunten voor auto, fiets, openbaar vervoer, goederenvervoer en voetganger. Vervolgens wordt een inventarisatie gemaakt van de mogelijke oplossingsrichtingen om de problematiek aan te pakken. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om de situatie voor de natuur te verbeteren. Uiteindelijk wordt een programma met voorkeursmaatregelen opgeleverd.

In het najaar van 2020 is de verkenning klaar en is duidelijk wat de mogelijke maatregelen zijn. Vervolgens gaat de provincie met de verschillende partijen in gesprek om te bepalen wie wat gaat doen. Uitvoering van de eerste maatregelen is mogelijk vanaf 2022.

Bosrandbrug

Omgevingsoverleggen

Medio maart vindt het eerste omgevingsoverleg plaats waarbij betrokkenen uit de omgeving klachten mogen inbrengen en ideeën voor mogelijke oplossingen kunnen aandragen. Omgevingspartijen worden hiervoor per brief door de provincie uitgenodigd.

Projectgroep van start

Projectleden vanuit de provincie, de gemeenten, Schiphol Real Estate en adviesbureau Goudappel Coffeng hebben elkaar leren kennen. De verkenning is gestart met een fietstour door het gebied. Daarbij zijn alvast de eerste ideeën uitgewisseld.

Samenwerking met adviesbureau

De provincie heeft voor het adviesbureau Goudappel Coffeng gekozen als samenwerkingspartner in de verkenning Bosrandweg/Fokkerweg.

 

Uitgelicht