Over het project

De Bosrandweg (N231) kruist de Fokkerweg (N232) ter hoogte van Schiphol Oost. De N232 is de verbinding tussen de N201 bij Aalsmeer en de rijksweg A9. De Bosrandweg (N231) verbindt zuidelijk Amstelveen met Schiphol en de rijksweg A9. Uit een, in 2010 uitgevoerde, vervolgstudie naar de verkeerssituatie op de N201 bleek dat de doorstroming op de Bosrandweg en de Fokkerweg in 2030 in het geding komt. Daarom is in 2019 een verkenning gestart om samen met regionale partners na te denken over geschikte oplossingen voor toekomstige knelpunten.

De verkenning Bosrandweg/Fokkerweg is een project van de provincie Noord-Holland. Zij werkt hierin samen met de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Haarlemmermeer,  Amstelveen en Aalsmeer en Schiphol Real Estate. Ook Hoogheemraadschap Rijnland en Rijkswaterstaat zijn betrokken bij deze verkenning. De provincie heeft voor het adviesbureau Goudappel Coffeng gekozen als samenwerkingspartner in de verkenning Bosrandweg/Fokkerweg.

Onderzoek en maatregelen

Voor de verkenning is in 2020 onderzocht waar de knelpunten zijn voor auto, fiets openbaar ververoer, goederenvervoer en voetganger. Lees daarover meer in het ‘Rapport verkenning Bosrandweg-Fokkerweg’.

De samenwerkende partijen hebben vervolgens in maart 2021 een pakket aan maatregelen opgesteld die de bereikbaarheid van de Bosrandweg (N231) en de Fokkerweg (N232) bij Schiphol-Oost gaan verbeteren. Alle maatregelen en de planning staan in het ‘Programma Bereikbaarheid Bosrandweg/Fokkerweg’

Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amstelveen, gemeente Aalsmeer en Schiphol Real Estate blijven samenwerken om te zorgen dat de acties worden uitgevoerd. De maatregelen kunnen wel door afzonderlijke partijen worden uitgevoerd.

Bosrandbrug


Planning

De maatregelen worden dit jaar verder uitgewerkt en in 2022 wordt gestart met de uitvoering. Hierbij wordt ook de omgeving betrokken. Begin 2022 wordt een tussenevaluatie gehouden en kan het programma, daar waar nodig, aangepast worden op recente ontwikkelingen (denk aan de gevolgen van de coronamaatregelen). 
 

Uitgelicht