Leeghwaterbrug in maart 2020 opgeleverd

(30 augustus 2019)

De aannemer heeft in overleg met de provincie Noord-Holland de aangepaste planning voor de oplevering van de Leeghwaterbrug (N242) vastgesteld op maart 2020. De eerdere opleverdatum van eind augustus werd niet gehaald omdat voor sommige onderdelen meer tijd moest worden genomen dan eerder was voorzien.

De provincie Noord-Holland is zich ervan bewust dat de werkzaamheden aan de brug voor overlast zorgen bij de (vaar)weggebruikers, ondernemers en de omgeving. Samen met de aannemer zet de provincie zich in om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Daarvoor is een aantal extra verkeersmaatregelen genomen.

LWB

Verkeersmaatregelen

Zolang de werkzaamheden voortduren, blijft het pontje voor fietsers en wandelaars varen. Ook de verkeersmaatregelen blijven van kracht, zoals het verhogen van de snelheid van 50 naar 70 km/u op bepaalde stukken en de aanpassing van de verkeerslichten voor een betere doorstroming op de ring N9 West. Daarnaast zijn er extra borden geplaatst om het verkeer te stimuleren via de A7 te rijden in plaats van via de A9 en er zijn observatiecamera’s geplaatst langs de N242 die ervoor zorgen dat de verkeerscentrale bij een verstoring sneller en efficiënter kan handelen.

De provincie stuurt weggebruikers via navigatiesystemen een bericht als er extra vertragingen zijn door de werkzaamheden. De provincie probeert door deze maatregelen het leed te verzachten, maar kan niet voorkomen dat (vaar)weggebruikers hinder blijven ondervinden.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.

De werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug zijn te volgen via Facebook (@Leeghwaterbrug) en via de website van de provincie.

Uitgelicht