De Oostkade is gladgestreken

(20 oktober 2020)

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de Oostkade. Deze heeft een behoorlijke metamorfose ondergaan.

Uitgangspunt bij het ontwerp van deze kade was om de monumentale uitstraling van het sluizencomplex weer in ere te herstellen. Dat ziet men onder andere terug in de gebruikte materialen. Daarnaast zijn op de Oostkade de bestaande hoogteverschillen en trappartijen weggenomen, zodat een doorgaande wandelroute op vrijwel één niveau ontstaat. Bij de aansluiting van de Oostkade op de bruggen zijn enkele traptreden gemaakt. Deze markeren het begin en het einde van de sluis. Ook de nieuwe straatlantaarns en het straatmeubilair benadrukken het historische karakter van het gebied.

 

kade

Uitgelicht