Verzoek om compensatie

Omwonenden die denken aanspraak te kunnen maken op tegemoetkoming in de schade kunnen een verzoek om nadeelcompensatie bij de provincie Noord-Holland indienen. Dit kunnen zij doen door gebruik te maken van het schadeclaimformulier.

Meer informatie over nadeelcompensatie (pdf, 417,57 kB)

Uitgelicht