Energieneutraal

Met het programma Zon op Infra draagt de provincie bij aan de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn en de CO2-uitstoot moet in 2030 al met de helft omlaag. Dit heeft de Nederlandse regering besloten naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs. Om dit te behalen moet er een omslag worden gemaakt van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, zoals zonne- en windenergie, om zo uiteindelijk tot een CO2-vrij elektriciteitssysteem te komen. De zon is een oneindige energiebron. De opwekking van zonne-energie voor elektriciteit of warmte is een belangrijk onderdeel van onze toekomstige duurzame energiemix. 

Om aan de vraag naar duurzame energie te voldoen, is enkel windmolens plaatsen of zonnepanelen op daken leggen niet voldoende. Alle mogelijke vormen van duurzame energieopwekking zijn nodig en de provincie ziet hierin grote kansen voor zonnefietspaden.

aanleg zonnefietspad
Het plaatsen van zonnepanelen.