Nieuws

  • Project aansluiting A9 Heiloo opgeschort

    02 mei 2018 Project aansluiting A9 Heiloo opgeschort De Raad van State heeft de behandeling van de beroepen op het bestemmingsplan stilgelegd, waardoor de lopende aanbesteding van het project Aansluiting A9 bij Heiloo een aantal maanden is opgeschort.
  • Overeenstemming kavelruil voor natuurcompensatie

    15 december 2017 Overeenstemming kavelruil voor natuurcompensatie Om de nieuwe aansluiting op de A9 aan te kunnen leggen, is het nodig om grond van diverse partijen te verwerven. De afgelopen jaren is door de gemeente Heiloo intensief onderhandeld met eigenaren en pachters in het gebied over een vrijwillige kavelruil. Het resultaat is nu dat er overeenstemming bereikt is tussen de gemeente, provincie en de grondeigenaren. Op 7 december 2017 is de kavelruilovereenkomst ondertekend. In de kavelruil hebben 15 partijen zich aan elkaar verbonden en hebben zij ruim 73 hectare grond met elkaar geruild. Naast de grond voor de weg, is ook 5,5 hectare bestemd voor natuurcompensatie.
  • Gemeenteraad Heiloo stelt bestemmingsplan aansluiting A9 vast

    11 oktober 2017 Gemeenteraad Heiloo stelt bestemmingsplan aansluiting A9 vast De gemeenteraad van Heiloo heeft tijdens de extra raadsvergadering op 10 oktober ingestemd met de aanleg van de nieuwe aansluiting op de A9 bij Heiloo. Een meerderheid in de raad is van mening dat de aansluiting A9 belangrijk is om de bereikbaarheid van Heiloo, Castricum en omgeving te behouden.

Uitgelicht