Nieuws

 • Stuurgroep HOV sluit jaar af

  08 december 2017 Stuurgroep HOV sluit jaar af Op vrijdag 8 december vond de laatste stuurgroep HOV in ’t Gooi in 2017 plaats.
 • Partijen HOV in ’t Gooi akkoord over aanvullende afspraken

  08 december 2017 Partijen HOV in ’t Gooi akkoord over aanvullende afspraken Bestuurders van de provincie Noord-Holland en alle gemeenten die bij het project HOV in ’t Gooi betrokken zijn, hebben op vrijdag 8 december hun handtekening gezet onder een aantal aanvullende samenwerkingsafspraken.
 • Informatiecentrum HOV in ’t Gooi eind januari open

  22 november 2017 Informatiecentrum HOV in ’t Gooi eind januari open Informatiecentrum HOV in ’t Gooi opent eind januari haar deuren in de Riebeeck Galerij in Hilversum.
 • Verleggen kabels en leidingen Oosterengweg Hilversum

  20 november 2017 Verleggen kabels en leidingen Oosterengweg Hilversum Op maandag 4 december starten op de Oosterengweg in Hilversum voorbereidende werkzaamheden voor de komst van de spoorwegonderdoorgang.
 • HOV in ’t Gooi mag van de Raad van State verder in Hilversum

  25 oktober 2017 HOV in ’t Gooi mag van de Raad van State verder in Hilversum De provincie Noord-Holland mag de busverbinding tussen Laren en Hilversum (HOV in het Gooi) aanleggen volgens plan. De Raad van State heeft de beroepen tegen het provinciaal inpassingsplan voor dit deel in een geval niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond verklaard.
 • Stuurgroep HOV in ’t Gooi neemt iets meer tijd voor haltes Eemnes

  20 oktober 2017 Stuurgroep HOV in ’t Gooi neemt iets meer tijd voor haltes Eemnes Anders dan anders is de stuurgroep HOV in ’t Gooi van vrijdag 20 oktober jl. schriftelijk afgehandeld. Naast een overzicht van de actuele stand van zaken, zijn de volgende onderwerpen gepasseerd:
 • Willem Bontekoestraat weer vrij van werkzaamheden

  12 oktober 2017 Willem Bontekoestraat weer vrij van werkzaamheden De aanleg van het bergingsbassin in de Willem Bontekoestraat in Hilversum is klaar. De straat is weer opengesteld voor verkeer. De bergingskelder gaat op termijn het rioolstelsel vervangen dat in de Oosterengweg ligt. De rioolbuis moet daar weg moet om plaats te maken voor de nieuwe spooronderdoorgang, die onderdeel is van het project HOV in ‘t Gooi. Het werk dat afgelopen juni van start ging, verliep voorspoedig.
 • Nieuwsupdate HOV in ’t Gooi week 40

  04 oktober 2017 Nieuwsupdate HOV in ’t Gooi week 40 Afgelopen zomer is verder gewerkt aan de aanleg van het bergingsbassin aan de Willem Bontekoestraat en werd de aanbesteding voor het deelproject Laren-Hilversum voorbereid.
 • HOV in ’t Gooi: Meerijden via de Meent stap dichterbij

  27 september 2017 HOV in ’t Gooi: Meerijden via de Meent stap dichterbij Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben op 26 september ingestemd met de aanpassing van het tracé voor HOV in ‘t Gooi, waarbij de vrije busbaan in Huizen en Blaricum wordt vervangen door de variant ‘meerijden via de Meent’.
 • Vragen over HOV in Hilversum? Bezoek Burendag!

  20 september 2017 Vragen over HOV in Hilversum? Bezoek Burendag! Op 23 september is het weer landelijke Burendag, een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. ProRail doet mee in 25 buurten door het hele land, waaronder Hilversum. Onder het genot van koffie en koek gaan medewerkers met omwonenden in gesprek over de actuele en toekomstige werkzaamheden in de buurt.
 • Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 28

  20 juli 2017 Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 28 Op 19 april 2017 heeft het project HOV in ’t Gooi op naam van de provincie Noord-Holland een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen. Op 13 juli heeft de gemeente Hilversum haar besluit om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen gepubliceerd.
 • Aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen Hilversum

  18 juli 2017 Aanvraag omgevingsvergunning kappen bomen Hilversum Op 19 april 2017 heeft het project HOV in ’t Gooi op naam van de provincie Noord-Holland een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen. Op 13 juli heeft de gemeente Hilversum haar besluit om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen gepubliceerd.
 • Stuurgroep HOV in ‘t Gooi bespreekt start aanbesteding

  07 juli 2017 Stuurgroep HOV in ‘t Gooi bespreekt start aanbesteding De stuurgroep HOV in ’t Gooi kwam op 7 juli voor de laatste keer voor het zomerreces bij elkaar. Er werd een toelichting op de actuele stand van zaken gegeven.
 • Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 26

  30 juni 2017 Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 26 Deze week zijn we bezig geweest met verschillende voorbereidende werkzaamheden rondom het project HOV in ‘t Gooi. Zo gingen we in gesprek met buurtvereniging Eiland van Eemnes over de westelijke bushalte.
 • Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 24

  14 juni 2017 Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 24 Deze week zijn we bezig geweest met verschillende voorbereidende werkzaamheden rondom het project HOV in ‘t Gooi. Vooruitlopend op de start van de aanbestedingsprocedure is op 9 mei een marktconsultatie gehouden. Daarnaast zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de bergingsbak voor het riool in de Willem Bontekoestraat gestart.
 • Nieuw voorstel HOV in ’t Gooi Huizen en Blaricum

  14 juni 2017 Nieuw voorstel HOV in ’t Gooi Huizen en Blaricum Gedeputeerde Staten hebben een brief aan de gemeente Huizen gestuurd naar aanleiding van een door de gemeente gewenste aanvulling op het provinciale voorstel om uit de bestuurlijke impasse rondom het project HOV in ’t Gooi te komen.
 • Na gemeente Blaricum nu ook voorstel HOV in ‘t Gooi voor gemeente Huizen

  22 maart 2017 Na gemeente Blaricum nu ook gemeente Huizen een voorstel HOV in ‘t Gooi Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft op 21 maart ingestemd met een brief van provincie Noord-Holland met daarin een voorstel aan de gemeente Huizen. In deze brief wordt een poging gedaan om de bestuurlijke impasse omtrent het project HOV in ’t Gooi te beëindigen.
 • Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 11

  17 maart 2017 Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 11 Deze week zijn we bezig geweest met verschillende voorbereidende werkzaamheden rondom het project HOV in ‘t Gooi. Zo zijn bij de Mussenstraat nog drie extra buizen voor kabels en leidingen aangelegd en zijn er vier bomen gekapt bij de Willem Bontekoestraat. De werkzaamheden aan de amfibieënpoel zijn bijna afgerond.
 • Blaricum treedt opnieuw toe tot project

  02 maart 2017 Graven van een nieuwe poel Dinsdagavond 28 februari werd bekend dat de gemeenteraad van Blaricum in heeft gestemd met het opnieuw toetreden tot de stuurgroep HOV in ’t Gooi. Het project is zeer verheugd over deze doorbraak.
 • Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 7

  21 februari 2017 Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 7 Begin februari is gestart met het directeurenoverleg. Ook is de stuurgroep weer bij elkaar gekomen. De komende periode zijn weer diverse werkzaamheden, zoals de aanleg van een amfibieënpoel en werkzaamheden aan kabels en leidingen.
 • Aanpassing Provinciaal Inpassingsplan HOV in ‘t Gooi

  08 februari 2017 Aanpassing Provinciaal Inpassingsplan HOV in ‘t Gooi De provincie Noord-Holland legt het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) HOV in ’t Gooi voor het tracédeel Laren- Hilversum opnieuw ter inzage vanwege drie kleine aanpassingen.
 • Nieuwsupdate HOV 't Gooi week 4

  30 januari 2017 Nieuwsupdate HOV 't Gooi week 4Nestkastje De gemeente Blaricum treedt onder voorwaarden weer toe tot de stuurgroep HOV in ’t Gooi.
 • Overeenstemming tussen provincie en gemeente Blaricum over HOV in ‘t Gooi

  23 januari 2017 Overeenstemming tussen provincie en gemeente Blaricum over HOV in t Gooi De gemeente Blaricum treedt onder voorwaarden weer toe tot de stuurgroep HOV in ’t Gooi. De belangrijkste voorwaarde voor toetreding is dat de vrije busbaan geen deel uitmaakt van het traject Huizen-Blaricum en dat gekozen wordt voor de variant Meerijden via de Meent. De provincie, voorzitter van stuurgroep HOV in ’t Gooi, stemt in met het verwijderen van de vrije busbaan uit de scope van het project en na overeenstemming wordt de variant Meerijden via de Meent opgenomen in het project.
 • Nieuwsupdate HOV 't Gooi week 2

  23 januari 2017 Nieuwsupdate HOV 't Gooi week 2 opsomming 2016 is afgesloten met een mooie mijlpaal, de ondertekening van de projectovereenkomst tussen gemeente Hilversum, ProRail en de provincie Noord-Holland. Wij zijn 2017 begonnen met frisse moed en er staan weer mooie momenten in de planning.
 • Nieuwe visualisaties HOV in ‘t Gooi

  03 januari 2017 Nieuwe visualisaties HOV in ‘t Gooi Tijdens het project HOV in ’t Gooi verandert de toekomstige situatie regelmatig, bijvoorbeeld door gemeentelijke veranderingen of nieuwe besluiten. Daarom past de provincie Noord-Holland de tekeningen, ontwerpen en visualisaties van het project voortdurend aan. Deze visualisaties staan in het beeld/kwaliteitsplan.
 • Voorbereidende werkzaamheden Hilversum

  05 januari 2017 Voorbereidende werkzaamheden Hilversum Om vanaf 2018 van start te kunnen gaan met de voorbereidende werkzaamheden voor het HOV in 't Gooi, moeten op diverse locaties kabels en leidingen verlegd worden. Deze werkzaamheden zijn inmiddels gestart.
 • Nieuwsupdate HOV in 't Gooi week 51

  23 december 2016Ook in de laatste weken van het jaar wordt er nog veel werk verzet. Zo is vorige week de projectovereenkomst tussen ProRail, gemeente Hilversum en provincie Noord-Holland ondertekend, waarmee het startsein is gegeven voor de realisatie van deelproject Laren-Hilversum van het project HOV in ’t Gooi. Ook zijn we bezig om de laatste werkzaamheden van dit jaar af te ronden, zoals het verleggen van kabels en leidingen. Na de feestdagen wordt er weer volop gewerkt.

Uitgelicht