N208 Aanleg fietspad

De provincie Noord-Holland treft voorbereidingen voor de aanleg van een fietspad langs de Westelijke Randweg (N208). Het gaat om het wegdeel tussen de Parnassiakade en de Wagenweg in de gemeenten Bloemendaal, Haarlem en Heemstede. Het aan te leggen fietspad vergroot de verkeersveiligheid op de Westelijke Randweg. Het fietspad vormt de laatste schakel in het netwerk van fietsroutes langs de N208.

Uitgelicht