N235

Op de provinciale wegen N235 en N247 gaat de provincie groot onderhoud uitvoeren. Het oude asfalt en waar nodig ook de fundering worden vervangen. Zo kan de weg weer 15 jaar mee.

De werkzaamheden aan de N235 zijn januari 2017 gestart en worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Van Gelder. Voor de werkzaamheden in de zomer zijn diverse weekend- en nachtafsluitingen noodzakelijk. Bekijk de werkzaamheden van de weekendafsluiting half juli 2017 op het YouTube-kanaal van de provincie Noord-Holland.

De werkzaamheden zijn te verdelen over 4 projecten:

Onderhoud N235

Van Ilpendam tot Purmerend. Alle inritten van woningen en landerijen op beide wegen krijgen een duidelijke aanpassing, vergelijkbaar met de inritten langs de Kanaaldijk (N235) in Watergang. Op deze wijze is het voor een weggebruiker duidelijker om te zien waar de inritten zich bevinden. Er ontstaat een rustiger wegbeeld.

Voorbeeld toekomstige inrit en uitrit N235
Voorbeeld in- en uitrit toekomstige situatie

Spitsbusbaan Ilpendam - Purmerend

De provincie wil een spitsbusbaan creëren vanaf Ilpendam tot en met Purmerend. Hierdoor is het niet meer nodig dat de bussen invoegen op de autobaan. Dit vermindert het aantal files, vooral in de spits.

Vogelvlucht Huidige Situatie Ilpendam
Afbeelding huidige situatie

Animatie spitsbusbaan & fietsenstalling Ilpendam N235

Animatie spitsbusbaan & fietsenstalling (voorlopig ontwerp), klik op de afbeelding om de animatie te starten.

Voetgangerstunnel Ilpendam

Om een veilige oversteek voor voetgangers mogelijk te maken naar de bushalte en de pont komt er op de hoek van de Zonneweg/Merelstraat in Ilpendam een voetgangerstunnel. 

Fietsenstalling Ilpendam

Bij bushalte ‘Dorp’ is er behoefte aan parkeermogelijkheden voor fietsen. Het plan is om de bestaande fietsenstalling op de Aalduikerweg te vervangen en uit te breiden. Bij de bushalte komt een extra fietsenstalling.

Huidige fietsenstalling bij bushalte Dorp in Ilpendam N235
Afbeelding huidige situatie

Mogelijke situatie bj vernieuwing fietshalte bij bushalte Dorp Ilpendam N235
Animatie mogelijke situatie door VIA Drupsteen. Klik op de afbeelding om de animatie te openen. 

Deze afbeeldingen en animaties dienen ter verduidelijking van de ideeën die in het programma Bereikbaarheid Waterland zijn opgenomen. De werkelijkheid kan afwijken van de afbeelding of animatie.