N235

Op de provinciale wegen N235 heeft de provincie groot onderhoud uitgevoerd. Het oude asfalt en waar nodig ook de fundering zijn vervangen. Zo kan de weg weer 15 jaar mee. Verder is er een spitsbusbaan aangelegd om de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

De spitsbusbaan op de Jaagweg (N235) tussen de Verzetslaan in Purmerend en Ilpendam is op 12 januari 2018 officieel geopend. Door de aanleg van een voetgangersonderdoorgang onder de Jaagweg bij Ilpendam is de doorstroming en de veiligheid voor al het verkeer op de N235 verbeterd.

Wensen uit de omgeving

De werkzaamheden waren omvangrijk. Voor het ombouwen van de busbaan naar een spitsbusbaan was het noodzakelijk om het Noordhollandsch Kanaal iets te versmallen. Op deze wijze ontstond weer voldoende ruimte voor nieuwe bomen langs het wegtracé, een belangrijke wens van de gemeente Waterland en de bewoners van Landsmeer. Op verzoek van de omwonenden hebben de weg én de spitsbusbaan tussen de Verzetslaan Purmerend en Ilpendam geluidsreducerend asfalt gekregen. Ook zijn de in- en uitritten langs de Jaagweg veranderd om te voorkomen dat het verkeer afremt of stopt langs de weg. Met led-lampen (actieve markering) blijven de in- en uitritten zichtbaar voor alle weggebruikers. Bij het werk is ook een tijdelijke P&R terrein net naast de provinciale zoutopslag nabij ’t Schouw gerealiseerd.

Lichtconcept voetgangersonderdoorgang

SummaLux, het lichtconcept dat binnen deze tunnel is toegepast, maakt dat passanten in het geheel zijn verlicht terwijl ze de tunnel gebruiken. Door de gekozen lichtbron, de kleur en de hoek van de spot is lichaamstaal van elkaar te lezen. Ook verhullen petjes of lange kleding veel moeilijker handen of gezichten. Hierdoor ontstaat een veiliger gevoel wanneer vreemden elkaar passeren. De vitrines zijn gevuld met tekeningen gemaakt door kinderen uit Ilpendam met thema's die de identiteit van gemeente Waterland kenmerken: water, vogels en karakteristieke woningen uit Ilpendam zijn nu geprojecteerd in de voetgangerstunnel.

lichtconcept voetgangerstunnel Ilpendam N235

Het werk is klaar

Met de opening markeerden de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam de oplevering van de spitsbusbaan en de voetgangersonderdoorgang, die mede mogelijk is gemaakt dankzij een subsidie vanuit het rijksoverheidsprogramma Beter Benutten.