Inspraak

Op advies van de welstandscommissie (gemeente Amsterdam) hebben de provincie en de gemeente Amsterdam de verkeerssituatie en de mogelijke oplossingen voor de kruising Driemond onderzocht. Dit is in april 2016 besproken met onder andere de dorpsraad Driemond, Spaar het Gein, de aanwonenden en de fietsersbond. Uit dat overleg kwam 1 ontwerp, het ‘Langzaam rijden-ontwerp’ (verkeersplein) als voorkeur naar voren. Dit ontwerp is in mei 2016 op een inloopavond aan inwoners van Driemond gepresenteerd.
Vervolgens is gestart om het ontwerp verder uit te werken. Opmerkingen en wensen vanuit de bewoners en bedrijven zijn waar mogelijk meegenomen in het uitgewerkte ontwerp. Op maandag 23 januari 2017 is dit aan de bewoners van Driemond gepresenteerd. Op deze avond spraken inwoners hun zorg uit over met name de veiligheid van de nieuwe kruising. De provincie neemt deze zorgen serieus en heeft met aanwezigen afgesproken in overleg te gaan met de verschillende partijen en hen op korte termijn te informeren over de vervolgstappen.

Uitgelicht