Blijf op de hoogte

Heijmans hervat stapsgewijs de werkzaamheden aan de N23 Westfrisiaweg. Blijf op de hoogte van wat wanneer gebeurt en wat dat voor u betekent via het voortgangsbericht, Facebook en Twitter.

Voortgangsbericht

Het voortgangsbericht verschijnt elke 2 weken per e-mail. Hierin staat informatie over de huidige of geplande werkzaamheden aan de N23 Westfrisiaweg en de eventuele gevolgen hiervan (hinder en omleidingsroutes). 

Facebook en Twitter

De meest actuele informatie is ook te vinden op Facebook en Twitter. Tijdens werkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden, zoals vorst, storm of langdurige regenval, leiden tot wijzigingen van eerder gecommuniceerde data. Als het te kort dag is, lukt het niet meer de omgeving hier per brief over te informeren. Dit gebeurt dan via Facebook, Twitter en deze website.  

Asfalteringswerkzaamheden

Uitgelicht