Nieuws

 • Tijdelijke afsluiting Voetakkers

  24 juni 2017 Tijdelijke afsluiting Voetakkers De Voetakkers in Lutjebroek is vanwege scheurvorming ter hoogte van de N23 tijdelijk afgesloten voor verkeer. Fiets- en autoverkeer wordt omgeleid via de Houterweg en Florasingel.
 • Wegwerkzaamheden en tijdelijke weginrichting bij Dorpsstraat/Weerestraat in Obdam

  20 juni 2017 Wegwerkzaamheden en tijdelijke weginrichting bij Dorpsstraat/Weerestraat in Obdam Opsomming Rondom de Dorpsstraat en Weerestraat in Obdam voert Heijmans in opdracht van de provincie Noord-Holland van 3 tot en met 18 juli 2017 diverse werkzaamheden uit.
 • Wegwerkzaamheden rondom kruispunt N507-Westeinde bij Berkhout

  06 juni 2017 N23 foto 2 De provincie Noord-Holland start op maandag 12 juni 2017 met de aanleg van een rotonde en fietsonderdoorgang bij het kruispunt N507-Westeinde bij Berkhout.
 • Afsluiting Voetakkers Lutjebroek voor aanleg vrijliggend fietspad

  01 juni 2017 Afsluiting Voetakkers Lutjebroek voor aanleg vrijliggend fietspad Een deel van de rijbaan van de Voetakkers in Lutjebroek is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanaf dinsdagavond 6 juni tot en met donderdagochtend 8 juni 2017. Ook is het fietspad deze dagen beperkt bereikbaar.
 • Inloopavonden over werkzaamheden N23 Westfrisiaweg

  18 mei 2017 Inloopavonden over werkzaamheden N23 Westfrisiaweg (strip) Heijmans heeft de werkzaamheden aan de N23 Westfrisiaweg weer volop hervat. Met als doel om de hoofdrijbaan van het tracé tussen Alkmaar en Enkhuizen eind 2018 open te kunnen stellen.
 • Tijdelijk andere wegindeling Wogmeer (Koggenland)

  04 mei 2017 Tijdelijk andere wegindeling Wogmeer (Koggenland) Binnenkort krijgt de Wogmeer een nieuwe tijdelijke indeling ter hoogte van de kruising met de N507 (Braken). De werkzaamheden om dit te realiseren gaan gepaard met verkeers-, geluids- en trillingshinder en een weekendafsluiting van 19 tot en met 22 mei 2017.
 • Afsluiting kruising Wogmergouw/Keern (Zwaag)

  26 april 2017 Afsluiting kruising Wogmergouw/Keern (Zwaag) Bouwbedrijf Heijmans werkt in opdracht van de provincie Noord-Holland aan de aanleg van een rotonde op de kruising Wogmergouw/Keern in Zwaag. Wegens diverse werkzaamheden wordt de kruising in de avond en nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 mei 2017 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Na de werkzaamheden is de Wogmergouw (tijdelijk) weer tweerichtingsverkeer en wordt de bussluis op het Keern weer in werking gesteld.
 • Overeenkomst Heijmans en provincie Noord-Holland definitief

  19 april 2017 Overeenkomst Heijmans en provincie Noord-Holland definitief Provincie Noord-Holland en Heijmans hebben een akkoord bereikt over de definitieve vaststellingsovereenkomst (VOK) voor het project N23 Westfrisiaweg. De openstelling van de weg is voorzien eind 2018.
 • Wegwerkzaamheden Middenweg in Heerhugowaard vanaf 1 mei

  18 april 2017 Wegwerkzaamheden Middenweg in Heerhugowaard vanaf 1 mei omleidingsbord Aan de onderdoorgang onder de Middenweg in Heerhugowaard worden van 1 mei tot en met half juni 2017 werkzaamheden uitgevoerd.
 • Werkzaamheden N23 Westfrisiaweg hervat

  15 februari 2017 Werkzaamheden N23 Westfrisiaweg hervat Heijmans en de provincie Noord-Holland hebben overeenstemming bereikt over het project N23 Westfrisiaweg. Beide partijen hebben onderling afspraken gemaakt over de verdere planning en uitvoering van het project.
 • Afbouw rotonde Florasingel in Bovenkarspel

  06 februari 2017 Afbouw rotonde Florasingel in Bovenkarspel luchtfoto De provincie Noord-Holland heeft aannemer Heijmans de opdracht gegeven om de rotonde op de Florasingel in Bovenkarspel af te bouwen.
 • Tijdelijke fietsverbinding De Strip (Zwaag) open

  13 december 2016 Tijdelijke fietsverbinding De Strip (Zwaag) open (zegel) Fietsers en brommers tussen Zwaagdijk-West en Zwaag kunnen vanaf 21 december 2016 gebruikmaken van een tijdelijke fietsoversteekplaats met verkeerslichten over de N302 Westfrisiaweg bij De Strip in Zwaag.
 • Veiligheidsonderzoek: tijdelijke maatregelen N23 Westfrisiaweg conform richtlijnen

  07 december 2016 Veiligheidsonderzoek tijdelijke maatregelen N23 Westfrisiaweg conform richtlijnen Foto Aerovista Luchtfotografie De tijdelijke verkeersmaatregelen op de N23 Westfrisiaweg zijn conform de geldende veiligheidsrichtlijnen. Dat is de conclusie van het onafhankelijk onderzoek dat op verzoek van de provincie Noord-Holland is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV. Het bureau heeft geen grote veiligheidsrisico’s gesignaleerd. Wel zijn er enkele aanbevelingen gedaan voor verbetering van tijdelijke verkeerssituaties op het tracé. Deze worden opgepakt. Het onderzoek van Royal HaskoningDHV werd vandaag besproken tijdens het bestuurlijk overleg over het project tussen de provincie en gemeenten.
 • Provincie houdt tijdelijke situaties N23 Westfrisiaweg scherp in de gaten

  16 november 2016 Provincie houdt tijdelijke situaties N23 scherp in de gaten Nu het werk aan de N23 Westfrisiaweg door Heijmans is stilgelegd, vraagt een aantal tijdelijke situaties om aandacht. Vanaf woensdag 16 november 2016 zet de provincie verkeersregelaars in bij de Raadhuislaan (Stede Broec). Bovendien laat de provincie op korte termijn de verkeerssituatie bij een aantal tijdelijke voorzieningen door een onafhankelijk bureau in kaart brengen.
 • Provincie Noord-Holland beraadt zich op verdere stappen N23 Westfrisiaweg

  10 november 2016 Provincie Noord-Holland beraadt zich op verdere stappen N23 Westfrisiaweg Vandaag heeft de provincie Noord-Holland een brief ontvangen van Heijmans waarin het bouwbedrijf aangeeft al het werk aan de N23 Westfrisiaweg op te schorten. De redenen voor het stilleggen zijn in de ogen van de provincie ongegrond. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland beraden zich op verdere stappen.
 • Weekendafsluiting kruispunt N507-Westeinde, Berkhout

  04 november 2016 Weekendafsluiting kruispunt N507-Westeinde, Berkhout Het komende jaar werkt Heijmans in opdracht van de provincie Noord-Holland aan de aanleg van een rotonde en fietsonderdoorgang bij kruispunt N507-Westeinde, onderdeel van de N23 Westfrisiaweg. Vanwege werkzaamheden is het kruispunt N507-Westeinde het weekend van 9 december afgesloten voor al het verkeer.
 • Afsluiting deel Sevendeelweg (Berkhout)

  04 november 2016 Afsluiting deel Sevendeelweg (Berkhout) Het komende jaar werkt Heijmans in opdracht van de provincie Noord-Holland aan de aanleg van een rotonde en fietsonderdoorgang bij kruispunt N507-Westeinde, onderdeel van de N23 Westfrisiaweg. Vanwege werkzaamheden is vanaf 21 november een deel van de Sevendeelweg een jaar lang afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
 • Werkzaamheden omgeving Wogmeer (Koggenland)

  01 november 2016 Werkzaamheden omgeving Wogmeer (Koggenland) Van 18 november 20.00 uur tot en met 21 november 2016 05.00 uur voert Heijmans in opdracht van de provincie Noord-Holland diverse voorbereidende werkzaamheden uit bij het kruispunt van de N507 (Braken) met de Wogmeer, in de gemeente Koggenland.
 • Bereikbaarheid parkeerterrein Dobber in Obdam (Koggenland)

  18 oktober 2016 Bereikbaarheid parkeerterrein Dobber in Obdam (Koggenland) Bouwbedrijf Heijmans werkt in opdracht van de provincie Noord-Holland aan de realisatie van de N23 Westfrisiaweg. Van 27 oktober 7.00 uur tot en met 4 november 2016 17.00 uur is de Dobber in Obdam tussen het tankstation en de recreatieplas afgesloten voor verkeer. Heijmans voert tijdens deze afsluiting frees- en asfalteringswerkzaamheden uit.
 • Tijdelijk stilleggen werk op aantal locaties N23 Westfrisiaweg

  17 oktober 2016 Tijdelijk stilleggen werk op aantal locaties N23 Westfrisiaweg Verschillende media berichten over een meningsverschil tussen provincie Noord-Holland en Heijmans over de uitvoering van de N23 Westfrisiaweg. Dit meningsverschil is inmiddels voorgelegd aan de Raad van Arbitrage van de Bouw.
 • Afsluiting Weerestraat Obdam (Koggenland)

  17 oktober 2016 Afsluiting Weerestraat Obdam (Koggenland) opsomming Van 31 oktober 7.00 uur tot en met 4 november 2016 17.00 uur is de Weerestraat in Obdam tussen de Lepelaar en de Braken (N507) afgesloten voor verkeer.
 • Tijdelijke verkeerssituatie N507 tussen Westeinde en Spierdijkerweg (Koggenland)

  04 oktober 2016 Tijdelijke verkeerssituatie N507 tussen Westeinde en Spierdijkerweg (Koggenland) Bouwbedrijf Heijmans versmalt in de nacht van 11 op 12 oktober tussen 20.00 uur en 5.00 uur de N507 tussen de kruispunten Westeinde en Spierdijkerweg in de gemeente Koggenland. Daarnaast wordt het bestaande fietspad verlegd. Heijmans werkt in opdracht van de provincie Noord-Holland aan de realisatie van de N23 Westfrisiaweg.
 • Werkzaamheden A7 toerit 9 richting Den Oever

  30 september 2016 Werkzaamheden A7 toerit 9 richting Den Oever In de nacht van 10 op 11 oktober plaatst Heijmans in opdracht van de provincie Noord-Holland tussen 20.00 uur en 5.00 uur barrières op de A7 ter hoogte van Hoorn-Noord (toerit 9) in de richting Den Oever.
 • N23 Westfrisiaweg krijgt vorm

  22 september 2016 N23 Westfrisiaweg krijgt vorm De provincie werkt de komende jaren aan de realisatie van de N23 Westfrisiaweg, een dwarsverbinding door Noord-Holland. Tussen Heerhugowaard en Enkhuizen krijgt de nieuwe verbinding meer en meer vorm. Bruggen en viaducten komen gereed, fietstunnels en geluidsschermen verschijnen en onderdoorgangen onder weg, water en spoor door vorderen gestaag.
 • Saneringswerkzaamheden berm N507 tussen Dorpsstraat in Obdam en kruispunt Wogmeer

  22 september 2016 Saneringswerkzaamheden berm N507 tussen Dorpsstraat in Obdam en kruispunt Wogmeer Heijmans werkt in opdracht van de provincie Noord-Holland aan de realisatie van de N23 Westfrisiaweg. Van 26 september tot en met 14 oktober voert Heijmans op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur saneringswerkzaamheden uit in de berm van de N507 tussen Dorpsstraat in Obdam en kruispunt Wogmeer.
 • Sloop voormalige fietstunnel Oostergouw (Zwaag)

  16 september 2016 Sloop voormalige fietstunnel Oostergouw (Zwaag) Heijmans werkt in opdracht van de provincie Noord-Holland aan de realisatie van de N23 Westfrisiaweg. Vorig jaar is de voormalige fietstunnel bij de kruising van de N302 – Oostergouw gesloten en is de tijdelijke fietsbrug in gebruik genomen. Tussen 20 september en 3 oktober wordt de voormalige fietstunnel door Heijmans gesloopt. Deze werkzaamheden kunnen mogelijk voor geluidshinder en verkeershinder zorgen.
 • Toe- en afrit 9 (Hoorn-Noord) van 19 t/m 24 september dicht

  16 september 2016 Toe- en afrit 9 (Hoorn-Noord) van 19 tm 24 september dicht Van 19 tot en met 24 september 2016 wordt er tussen 20.30 uur en 5.00 uur gewerkt aan de toe- en afrit 9. Het bouwbedrijf voert asfalt- en freeswerkzaamheden uit op de bestaande toe- en afrit. Om die werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren zijn afrit 9 (Hoorn-Noord) vanaf Den Oever en toerit 9 (Hoorn-Noord) richting Amsterdam gedurende deze nachtwerkzaamheden dicht.
 • Start werkzaamheden zuidzijde rotonde Florasingel (Bovenkarspel)

  14 september 2016 Start werkzaamheden zuidzijde rotonde Florasingel Heijmans werkt in opdracht van de provincie Noord-Holland vanaf mei dit jaar aan de bouw van een nieuwe rotonde op de kruising van de Florasingel met de N506. De noordzijde van de rotonde is nu bijna gereed, vanaf 22 september start het bouwbedrijf met de zuidzijde.
 • Werkzaamheden op N302 bij de Rijweg en kruispunt De Strip

  18 augustus 2016 Werkzaamheden op N302 bij de Rijweg en kruispunt De Strip Heijmans voert in opdracht van de provincie Noord-Holland in de nacht van vrijdag 19 augustus op zaterdag 20 augustus spoedherstelwerkzaamheden uit op de N302 ter hoogte van de Rijweg en het kruispunt de Strip.
 • Werkzaamheden bij de Middenweg (Heerhugowaard)

  11 augustus 2016 Werkzaamheden bij de Middenweg (Heerhugowaard) Van 22 augustus tot medio oktober voert bouwbedrijf Heijmans in opdracht van de provincie Noord-Holland werkzaamheden uit voor de realisatie van de onderdoorgang bij de Middenweg.
 • Fietspad tussen Dorpsstraat en Weerestraat tijdelijk afgesloten

  11 augustus 2016 Obdam Dorpsstraat Het fietspad langs de Braken bij Obdam, tussen de Dorpsstraat en Weerestraat, is van 29 augustus 07.00 uur tot en met 2 september 17.00 uur afgesloten.
 • Er zijn weer nieuwe luchtfoto’s van de Westfrisiaweg

  01 augustus 2016 Er zijn weer nieuwe luchtfoto’s van de Westfrisiaweg Op 25 juli 2016 vloog het vliegtuig van Aerovista Luchtfotografie weer boven de toekomstige N23 Westfrisiaweg en zijn er weer schitterende luchtfoto’s gemaakt.
 • Eerste liggers voor viaduct over de A7 in gehesen

  26 juli 2016 Wegwerkzaamheden viaduct -A7-Hoorn-40 De eerste liggers voor het viaduct bij de A7 Hoorn-Noord zijn tijdens de nacht van 25 op 26 juli 2016 in gehesen. De provincie Noord-Holland realiseert bij deze aansluiting een tweede viaduct over de A7 heen, als onderdeel van de nieuwe N23 Westfrisiaweg.
 • Toe- en afrit 9 (Hoorn-Noord) twee nachten dicht

  25 juli 2016 HoornNoord Van 1 t/m 3 augustus en van 19 t/m 24 september voert Heijmans nachtwerkzaamheden uit op de A7 bij Hoorn-Noord. Deze werkzaamheden kunnen hinderlijk zijn voor de nachtelijke weggebruiker.
 • Nachtelijke verkeershinder rondom Hoorn

  14 juli 2016 Nachtelijke verkeershinder rondom Hoorn In het 42 kilometer lange tracé van de N23 Westfrisiaweg worden maar liefst tien viaducten gebouwd. Op sommige locaties wordt daar al volop aan gewerkt. Rondom Hoorn worden de komende weken bij twee viaducten ‘s nachts de liggers (het dek van het viaduct) in gehesen: bij de Strip in Zwaag en bij de aansluiting A7 Hoorn-Noord.
 • Vijftien boetes in één uur tijd bij rotonde Florasingel

  07 juli 2016 Vijftien boetes in één uur tijd bij rotonde Florasingel Op dit moment wordt tussen Heerhugowaard en Enkhuizen hard gewerkt aan de N23 Westfrisiaweg.

Uitgelicht