Werkzaamheden

update: 20 juni 2017

Actuele werkzaamheden westelijk tracé

(vanaf Heerhugowaard tot de A7 (N507/N243/N247)

Middenweg (Heerhugowaard)

 • Wat? Aanbrengen kabels en leidingen.
 • Wanneer? Reeds gestart. Tot en met vrijdag 23 juni 2017.
 • Verkeershinder? Verkeer wordt met een tijdelijk verkeerslicht om-en-om langs de werkzaamheden geleid.

Laan van Meerweijde (Obdam)

 • Wat:  Asfaltwerkzaamheden op de Laan van Meerweijde en voorbereidingen tijdelijke verbinding Dorpsstraat.
 • Wanneer: Maandag 3 juli 06.30 uur t/m zaterdag 8 juli 06.00 uur 2017.
 • Verkeershinder: Verkeer wordt omgeleid via Burgemeester Boerlaan – Nijenburglaan. Fietsers kunnen gebruik maken van de fietsdoorsteek ter hoogte van Waterland.
 • Meer info.

Dorpsstraat (Obdam)

 • Wat: Asfaltwerkzaamheden verbinding Dorpsstraat.
 • Wanneer: Vrijdagavond 7 juli 19.00 uur tot zaterdag 8 juli 06.00 uur 2017.
 • Verkeershinder: Afsluiting kruising N507/Dorpsstraat. Verkeer wordt via de Weerestraat omgeleid.
 • Overige hinder: Het aanbrengen van asfalt kan geluidshinder met zich meebrengen.
 • Meer info.

Parallelweg  ter hoogte van tuincentrum (Obdam)

 • Wat: Asfaltwerkzaamheden voor aanleg nieuwe parallelweg.
 • Wanneer: Zaterdag 8 t/m dinsdag 18 juli 05.00 uur 2017.
 • Verkeershinder: Verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid.
 • Overige hinder: De werkzaamheden zijn zichtbaar en kunnen geluidsoverlast met zich meebrengen.
 • Meer info.

Kruising N507/Weerestraat (Obdam)

 • Wat: Rijbaan wordt verlegd.
 • Wanneer: In de nacht van maandag 17 juli 19.00 uur t/m dinsdag 18 juli 05.00 uur.
 • Verkeershinder: Het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid.
 • Industrieterrein De Braken is via de nieuwe tijdelijke inrit bereikbaar.
 • Overige hinder: Aansluitend wordt de huidige rotonde Weerestraat gesloopt. Dit kan gepaard gaan met geluids- en trillingshinder.
 • Meer info.

Fietspad Vredemakersweg - Westeinde (Berkhout)

 • Wat? Aanleg nieuwe parallelweg.
 • Wanneer? Maandag 12 t/m vrijdag 30 juni 2017.
 • Verkeershinder? Het fietspad tussen Vredemakersweg en Westeinde is afgesloten voor (brom)fietsverkeer. Voetgangers en (brom)fietsers worden omgeleid via Rietsikkel-De Brug. Gemotoriseerd verkeer kan langs de werkzaamheden rijden via de N507.
 • Overige hinder? De werkzaamheden zijn zichtbaar en kunnen mogelijk voor geluidshinder zorgen.
 • Meer info.

Sevendeelweg kruispunt N507 - Westeinde tot aan de Bobeldijk (Berkhout)

 • Wat? Verbreding Sevendeelweg en aanleg tijdelijk fietspad.
 • Wanneer? Maandag 3 juli 2017 06.00 uur tot en met eind juni 2018.
 • Verkeershinder? De Sevendeelweg vanaf het kruispunt N507-Westeinde tot aan de Bobeldijk is in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van de (brom)fietsers en voetgangers. De omleiding wordt ter plekke aangegeven.
 • Geluidshinder? De werkzaamheden zijn zichtbaar en kunnen mogelijk voor geluidshinder zorgen.
 • Meer info.

Kruispunt N507 - Westeinde (Berkhout)

 • Wat? Verlegging van kruispunt N507-Westeinde. Diverse werkzaamheden waaronder aanbrengen van asfalt, markering en bewegwijzering.
 • Wanneer? Vrijdag 14 juli 19.00 uur t/m maandag 17 juli 2017 05.00 uur.
 • Verkeershinder? Tijdens de werkzaamheden wordt Westeinde afgesloten voor zowel het gemotoriseerde verkeer als de (brom)fietsers en voetgangers. De omleiding wordt ter plekke aangegeven.
 • Overige hinder? De werkzaamheden zijn zichtbaar en kunnen mogelijk voor geluidshinder zorgen.
 • Meer info.

Fietstunnel Vredemakersweg (De Goorn)

 • Wat: Heiwerkzaamheden voor aanleg fietstunnel.
 • Wanneer: Maandag 26 juni t/m vrijdag 7 juli 2017.
 • Verkeershinder: Geen
 • Overige hinder: Omwonenden kunnen tijdens de heiwerkzaamheden geluids- en trillingshinder ervaren. De heiwerkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur.
 • Wat: Aanbrengen damwanden voor aanleg fietstunnel.
 • Wanneer: Maandag 10 t/m vrijdag 21 juli 2017.
 • Verkeershinder: geen
 • Overige hinder: Omwonenden kunnen geluids- en trillingshinder ervaren.
   

Actuele werkzaamheden oostelijk tracé

(vanaf de A7 tot Enkhuizen (N302/N506)

Fietstunnel Rijsdampad (Zwaag)

 • Wat? Aanbrengen van een buis onder het huidige fietspad bij de fietstunnel.
 • Wanneer? Vrijdag 23 juni 19.00 uur t/m zondag 25 juni 2017 12.00 uur.
 • Verkeershinder? Fietsers kunnen de werkzaamheden passeren via een loopbrug en worden door verkeersregelaars begeleid.
 • Overige hinder? De werkzaamheden zijn zichtbaar en kunnen mogelijk voor geluidshinder zorgen.
 • Wat? Aanbrengen van het toekomstige wegdek van de nieuwe fietsstunnel.
 • Wanneer? Dinsdag 4 juli 2017 06.00 - 18.00 uur.
 • Verkeershinder? Fietsers worden door verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleid. Het is mogelijk dat fietsers (max) 5 minuten moeten wachten.

Tussen A7 en Wogmergouw (Hoorn)

 • Wat: Heiwerkzaamheden voor aanbrengen geluidsschermen toekomstige oprit A7.
 • Wanneer: Werkzaamheden gestart. Tot en met 30 juni 2017.
 • Verkeershinder: Geen
 • Overige hinder: Omwonenden kunnen tijdens de heiwerkzaamheden geluids- en trillingshinder ervaren.

Zwaagdijk-West (Medemblik)

 • Wat? Afbouwen geluidsscherm en herstellen grondwal ter hoogte van Zwaagdijk-West
 • Wanneer? Werkzaamheden gestart. Naar verwachting eind juli 2017 gereed.
 • Hinder? Minimale geluids- en trillingshinder

Op diverse plekken langs het tracé

Wat? Het afgraven of aanbrengen van zand.
Wanneer? Gedurende de gehele bouwperiode.
Hinder? In- en uitvoegend werkverkeer.

Blijf op de hoogte

Tijdens werkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden (zoals vorst, storm of langdurige regenval) leiden tot wijzigingen van eerder gecommuniceerde data. Een voorbeeld hiervan is het uitlopen van het werk aan de rotonde Florasingel. Als het te kort dag is, lukt het niet meer de omgeving hierover schriftelijk te informeren. De meest actuele informatie is daarom te vinden op Facebook, Twitter en op deze website.

Wegwerkers aan het werk met asfalteringswerkzaamheden
 


 
 

 

 

Uitgelicht

Vragen, klachten of schade?

De realisatie van de N23 Westfrisiaweg is een veelomvattend programma met diverse projecten. Ondanks alle maatregelen en uiterste zorgvuldigheid kan het gebeuren dat er vragen of klachten zijn of schade is. Is dit het geval? Neem telefonisch contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland op: 0800 0200 600 (gratis) of via email op: servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over de verschillende soorten schade en schadeformulieren (downloads) is te vinden op de pagina Schade- en klachtenloket.