Werkzaamheden westelijk tracé

update: 18 mei 2018

Actuele werkzaamheden westelijk tracé

(vanaf Heerhugowaard tot de A7 (N507/N243/N247)

 

Oostdijk (Heerhugowaard) en Obdammerdijk (Obdam)

 • Wat: Vervangen landbouwbrug.
 • Wanneer: Tussen woensdag 18 april en zondag 21 oktober 2018.
 • Verkeershinder:
  • Van woensdag 18 april 06.00 uur t/m zondag 21 oktober 2018 is de Obdammerdijk ter hoogte van de landbouwbrug en de brug naar Oostdijk afgesloten.
  • Van maandag 28 mei 06.00 uur t/m dinsdag 19 juni 2018 06.00 uur (i.p.v. 17 juni 2018 21.00 uur zoals eerder gecommmuniceerd) is een gedeelte van de Oostdijk afgesloten.
  • Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Woningen blijven bereikbaar.
 • Overige hinder: Mogelijk geluidshinder.
 • Meer info. 

N507 tussen Obdam en Wogmeer

 • Wat: Aanleg nieuwe parallelweg en rijbaan tussen Obdam en Wogmeer.
 • Wanneer: Tot en met juni 2018.
 • Verkeershinder: Verkeer tussen Obdam en Wogmeer (N507) rijdt tijdelijk via de huidige parallelweg. Snelheidslimiet van 50 km p/u. Fietsers rijden tijdelijk via de oorspronkelijke hoofdrijbaan. Let op! Vrijdag 22 juni 2018 (19.00 uur) gaat het verkeer over de hoofdrijbaan tussen de rotonde Dorpstraat en Wogmeer rijden (nu op parallelweg).
 • Overige hinder: Geen.

N507 tussen Wogmeer en Spierdijk

 • Wat: Asfaltwerkzaamheden.
 • Wanneer: Van maandag 18 juni 06.00 uur t/m vrijdag 22 juni 2018 19.00 uur.
 • Verkeershinder: Verkeer tussen Wogmeer en Spierdijk op de N507 rijdt tijdelijk via de parallelbaan. Snelheidslimiet van 50 km p/u. Let op! Op vrijdag 22 juni 19.00 uur gaat het verkeer over de nieuwe hoofdrijbaan rijden.
 • Overige hinder: Geen.

Wogmeer

 • Wat: Verwijderen damwanden voor aanleg fietstunnel.
 • Wanneer: Maandag 25 juni t/m vrijdag 6 juli 2018 tussen 07.00 en 19.00 uur.
 • Verkeershinder: Geen.
 • Overige Hinder: Mogelijk geluids- en trillingshinder. Direct omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd.

N507 tussen Spierdijk en kruispunt N243 (Avenhorn)

 • Wat: Vervangen asfalt.
 • Wanneer: Vrijdag 8 juni 19.00 uur t/m maandag 11 juni 2018 05.00 uur.
 • Verkeershinder: De N507 is tussen Spierdijk en het kruispunt met de N243 (Avenhorn) afgesloten voor verkeer. Fietspad blijft bereikbaar. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via N241-N242. De oversteken bij Westeinde en Vredemakersweg (noord-zuidverbindingen) blijven open. Verkeer wordt lokaal omgeleid.
 • Overige hinder: Mogelijk geluidshinder. Direct omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd.
 • Meer info.

Westeinde (De Goorn)

 • Wat: Heiwerkzaamheden en damwanden plaatsen bij fietsonderdoorgang Westeinde.
 • Wanneer: Van maandag 14 mei t/m vrijdag 1 juni 2018 tussen 07.00 en 19.00 uur op werkdagen. Bij uitloop wordt ook er op zaterdag gewerkt.
 • Verkeershinder: Geen.
 • Overige hinder: De werkzaamheden gaan gepaard met geluids- en trillingshinder.

Vredemakersweg en Lijsbeth Tijsweg (Berkhout)

 • Wat: Lijsbeth Tijsweg en Vredemakersweg worden verbreed.
 • Wanneer: T/m zaterdag 19 mei 2018 tussen 07.00 en 19.00 uur. Bij uitloop wordt er ook op zaterdag gewerkt.
 • Verkeershinder: T/m zaterdag 19 mei 2018 tussen 07.00 en 19.00 uur zijn de Vredemakersweg en de Lijsbeth Tijsweg tot aan de Hulkerweg in Berkhout afgesloten voor doorgaand verkeer.
  • Van maandag 14 mei t/m zaterdagochtend 19 mei 2018 wordt er ook tussen 19.00 en 05.00 uur gewerkt en zijn de Vredemakersweg en de Lijsbeth Tijsweg afgesloten voor al het verkeer, inclusief bestemmingsverkeer.
 • Overige hinder: Mogelijk geluidshinder.
 • Meer info.

Op diverse plekken langs het tracé

 • Wat: Afgraven of aanbrengen van zand.
 • Wanneer: Gedurende de gehele bouwperiode.
 • Verkeershinder: In- en uitvoegend werkverkeer.

Blijf op de hoogte

Tijdens werkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden (zoals storm, vorst of langdurige regenval) leiden tot wijzigingen van eerder gecommuniceerde data. Als het te kort dag is, lukt het niet meer de omgeving hierover schriftelijk te informeren. De meest actuele informatie is daarom te vinden via Facebook, Twitter en op de projectpagina N23 Westfrisiaweg.

Asfalteren N23

 

 

Uitgelicht

Vragen, klachten of schade?

De realisatie van de N23 Westfrisiaweg is een veelomvattend programma met diverse projecten. Ondanks alle maatregelen en uiterste zorgvuldigheid kan het gebeuren dat er vragen of klachten zijn of schade is. Is dit het geval? Neem telefonisch contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland op: 0800 0200 600 (gratis) of via email op: servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over de verschillende soorten schade en schadeformulieren (downloads) is te vinden op de pagina Schade- en klachtenloket.

Terug naar Home N23 Westfirisiaweg