Werkzaamheden westelijk tracé

update: 21 november 2017

Actuele werkzaamheden westelijk tracé

(vanaf Heerhugowaard tot de A7 (N507/N243/N247)

N507 tussen Obdam en Wogmeer

 • Wat: Aanleg nieuwe parallelweg en rijbaan tussen Obdam en Wogmeer.
 • Wanneer: Tot en met mei 2018.
 • Verkeershinder: Verkeer tussen Wogmeer en Obdam (N507) tijdelijk via de huidige parallelbaan. Snelheidslimiet van 50 km p/u. Fietsers rijden tijdelijk via de oorspronkelijke hoofdrijbaan. Vanaf donderdag 7 december 2017 rijden fietsers via de nieuwe parallelbaan. 
 • Overige hinder: Geen.

N507 /rotonde Vredemakersweg (Berkhout/De Goorn)

 • Wat: Aanleg waterverbinding (duiker) onder de Vredemakersweg.
 • Wanneer: Maandag 11 december en dinsdag 12 december 2017 in de avond/nacht tussen 19.00 en 5.00 uur.
 • Verkeershinder: Afslag Vredemaker-Oost op de rotonde Vredemakersweg is afgesloten. 
 • Overige hinder: Werkzaamheden zijn zichtbaar en kunnen geluidsoverlast veroorzaken.

Op diverse plekken langs het tracé

 • Wat: Afgraven of aanbrengen van zand.
 • Wanneer: Gedurende de gehele bouwperiode.
 • Verkeershinder: In- en uitvoegend werkverkeer.

Blijf op de hoogte

Tijdens werkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden (zoals vorst, storm of langdurige regenval) leiden tot wijzigingen van eerder gecommuniceerde data. Een voorbeeld hiervan is het uitlopen van het werk aan de rotonde Florasingel. Als het te kort dag is, lukt het niet meer de omgeving hierover schriftelijk te informeren. De meest actuele informatie is daarom te vinden op Facebook, Twitter en op de projectpagina N23 Westfrisiaweg.

Wegwerkers aan het werk met asfalteringswerkzaamheden
 


 
 

 

 

Uitgelicht

Vragen, klachten of schade?

De realisatie van de N23 Westfrisiaweg is een veelomvattend programma met diverse projecten. Ondanks alle maatregelen en uiterste zorgvuldigheid kan het gebeuren dat er vragen of klachten zijn of schade is. Is dit het geval? Neem telefonisch contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland op: 0800 0200 600 (gratis) of via email op: servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over de verschillende soorten schade en schadeformulieren (downloads) is te vinden op de pagina Schade- en klachtenloket.