Werkzaamheden westelijk tracé

update: 20 september 2017

Actuele werkzaamheden westelijk tracé

(vanaf Heerhugowaard tot de A7 (N507/N243/N247)

N507/Spierdijkerweg (Berkhout/Spierdijk)

 

Kruising N507/Spierdijkerweg fietstunnel (Spierdijk)

 • Wat: Heiwerkzaamheden voor aanleg fietstunnel.
 • Wanneer: Maandag 11 september tot en met woensdag 20 september 2017. UPDATE: De heiwerkzaamheden vinden iets later plaats dan gepland. De werkzaamheden zijn van dinsdag 19 t/m donderdag 28 september.
 • Verkeershinder: Geen. Het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid.
 • Overige hinder: Werkzaamheden kunnen geluids- en trillingshinder veroorzaken.

Meer informatie.

Jaagweg (Avenhorn)

 • Wat: Asfaltwerkzaamheden nieuwe rijbaan.
 • Wanneer: Maandag 25 september tot en met vrijdag 6 oktober 2017. Ook in de nacht wordt er doorgewerkt.
 • Verkeershinder: Geen.
 • Overige hinder: Werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken.

Op diverse plekken langs het tracé

 • Wat: Afgraven of aanbrengen van zand.
 • Wanneer: Gedurende de gehele bouwperiode.
 • Verkeershinder: In- en uitvoegend werkverkeer.

Blijf op de hoogte

Tijdens werkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden (zoals vorst, storm of langdurige regenval) leiden tot wijzigingen van eerder gecommuniceerde data. Een voorbeeld hiervan is het uitlopen van het werk aan de rotonde Florasingel. Als het te kort dag is, lukt het niet meer de omgeving hierover schriftelijk te informeren. De meest actuele informatie is daarom te vinden op Facebook, Twitter en op de projectpagina N23 Westfrisiaweg.

Wegwerkers aan het werk met asfalteringswerkzaamheden
 


 
 

 

 

Uitgelicht

Vragen, klachten of schade?

De realisatie van de N23 Westfrisiaweg is een veelomvattend programma met diverse projecten. Ondanks alle maatregelen en uiterste zorgvuldigheid kan het gebeuren dat er vragen of klachten zijn of schade is. Is dit het geval? Neem telefonisch contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland op: 0800 0200 600 (gratis) of via email op: servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over de verschillende soorten schade en schadeformulieren (downloads) is te vinden op de pagina Schade- en klachtenloket.