Bereikbaarheid

Weggebruikers 

Het brugdeel richting het AFAS stadion is afgesloten. Het verkeer gaat nu over de nieuwe brug. In beide richtingen zijn 2 rijstroken beschikbaar. In deze tijdelijke situatie zijn de rijstroken in verband met de beperkte breedte van de brug smaller. De maximumsnelheid is verlaagd naar 50 km per uur. Deze verkeerssituatie blijft hetzelfde tot de werkzaamheden zijn afgerond.

Het werk en de verkeersafwikkeling worden realtime gevolgd. Bij problemen in de verkeersafwikkeling worden de omleidingsscenario’s, die al eerder gebruikt zijn voor het werk in de zomer, weer ingezet. Dit betekent dat het verkeer het advies krijgt gebruik te maken van de N9. Verder worden de verkeerslichtenregelingen aangepast, zodat de doorstroming zo groot mogelijk is.

Fietsers en voetgangers

Tijdens het vernieuwen van het brugdeel richting het AFAS Stadion (A9) is er op deze plek geen fietsverbinding meer over het Noordhollands Kanaal. Het fietspad op het brugdeel richting het AFAS Stadion wordt gesloopt. Op het brugdeel richting Heerhugowaard is alle ruimte beschikbaar gesteld aan het autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens het werk gebruik maken van een pontje. Het pontje vaart van maandag tot en met zaterdag van 06:30 tot 18:30 uur en tijdens thuiswedstrijden van AZ. Tegelijkertijd staan er omleidingsroutes voor fietsers aangegeven.

Landbouwverkeer

De Leeghwaterbrug is tijdens de werkzaamheden te smal voor een deel van het landbouwverkeer. Daarom hebben de provincie, Rijkswaterstaat en gemeente Alkmaar een omleidingsroute over de Ring Alkmaar Noordwest ingesteld. Deze route is aangegeven met borden. Het landbouwverkeer wordt aangeraden de binnenstedelijke gebieden te mijden.

Scheepvaartverkeer

De Leeghwaterbrug hanteert aangepaste bedieningstijden voor de scheepvaart. Tijdens de ochtendspits tussen 06.15 - 08.30 uur is er geen brugbediening en ook tijdens de avondspits is er geen brugbediening van 15.45 - 18.15 uur. Er is besloten de brugopeningen aan te passen mede gebaseerd op de openingstijden van andere bruggen. Zo zorgen we dat het scheepvaartverkeer niet wordt ‘opgesloten’. Hierbij is rekening gehouden met de doorstroming van het wegverkeer. Buiten de spitssluitingen opent de brug op aanvraag.