Inspraak

Het schetsontwerp voor de N243 is tot stand gekomen na intensief overleg met de omgeving, de betrokken gemeenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Het schetsontwerp is inmiddels verder uitgewerkt en in december 2017 gepresenteerd aan de omwonenden en aanliggende bedrijven tijdens de informatiebijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten is ook het Groenplan toegelicht door de landschapsarchitect van het ingenieursbureau Arcadis. De gebruikers van de in- en uitritten aan de N243 kregen de mogelijkheid om hun voorkeur aan te geven voor de aangeboden oplossingen voor de verharding van de in- en uitritten. De overzichten van het Groenplan worden binnenkort op deze pagina gepubliceerd. Lees meer informatie over de in- en uitritten onder Burgerparticipatie in- en uitritten N243.

Op het uitgewerkte schetsontwerp is geen inspraak mogelijk. Inspraak is wel mogelijk bij de aanvraag van de aanpassingen op de bestemmingsplannen, de omgevings- en waterwegvergunningen en de te nemen verkeersbesluiten voor de herinrichting van de N243. Momenteel wordt een verkeersbesluit voorbereid voor het opheffen van 6 bushaltes langs het tracé en het afsluiten van 't Zuidje in Schermerhorn voor motorvoertuigen.

Burgerparticipatie in- en uitritten N243

Op dinsdag 12 december en woensdag 13 december 2017 zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd in respectievelijk Stompetoren en Avenhorn over de herinrichting van de N243. Op maandag 11 december was ook een informatiebijeenkomst in de gemeente Beemster gepland, maar deze is vanwege het slechte weer en 'code rood' afgelast.

Aanwonenden en aanliggende bedrijven uit de gemeente Beemster zijn voor de bijeenkomsten op dinsdag en/of woensdag in Stompetoren en Avenhorn uitgenodigd. De provinciale weg krijgt een 'groene uitstraling' en dit heeft gevolgen voor de verharding van de in- en uitritten aan de N243. De gebruikers van deze in- en uitritten is gevraagd om tijdens de informatiebijeenkomsten een voorkeur aan te geven voor de mogelijke verharding van de in- en uitritten en parkeerstroken.

De opkomst in Stompetoren (gemeente Alkmaar) was met bijna 100 mensen erg groot, waarbij ook meerdere mensen uit de gemeente Beemster aanwezig waren. Ook was een groep bewoners uit Beemster aanwezig op de bijeenkomst op woensdag in Avenhorn.

Van de gebruikers van de in- en uitritten uit de gemeente Alkmaar (woonachtig aan de Noordervaart) hebben 24 betrokkenen het formulier ingevuld. Uit de gemeente Beemster (woonachtig aan de Schermerhornerweg en de Middenweg) hebben 8 betrokkenen het formulier ingevuld. In beide gemeenten was er een voorkeur voor het asfalt met patroonbestrating.

Bij de (parkeer)stroken was er wel een duidelijk verschil in voorkeur. De gebruikers van de in- en uitritten aan de Noordervaart in de gemeente Alkmaar hebben met 12 voorkeursstemmen voor de grasbetontegel een kleine meerderheid ten opzichte van de 11 voorkeursstemmen voor het grasbetonraster. Gebruikers van de in- en uitritten aan de Middenweg in de gemeente Beemster hebben echter vrijwel allemaal geen voorkeur ingevuld. Zij geven hierbij aan dat zij geen van de beide opties willen.

De provincie is blij met de reacties van alle betrokkenen en neemt deze mee in het verdere traject voor de herinrichting van de N243.

Een beeld van hoe de kruising Westdijk eruit komt te zien.