Planning

Om in 2020 klaar te kunnen zijn, worden de voorbereidingen voor de werkzaamheden nu in gang gezet.

Wanneer Wat
2016
  • Vaststelling definitief schetsontwerp
  • Afronden studiefase
2017
  • Start nadere uitwerking technisch ontwerp en betrekken ingenieursbureau 
  • Start voorbereidende werkzaamheden 
2018
  • Doorlopen ruimtelijke procedures en vergunningen
  • Definitief maken van het technisch ontwerp
  • Aanbesteding op de (bouw)markt
2019
  • Tweede kwartaal: Gunning project op (bouw)markt
  • Najaar 2019: Start werkzaamheden herinrichting en groot onderhoud N243
2021

1e kwartaal: N243 gereed

Stand van zaken: september 2018. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

De start van de werkzaamheden is mede afhankelijk van het verloop van aangrenzende projecten in de omgeving van de N243. Zo moet eerst de N23 (Westfrisiaweg) klaar zijn, voordat de uitvoerende werkzaamheden voor de herinrichting en het groot onderhoud aan de N243 kunnen beginnen. Meer informatie over de N23 (Westfrisiaweg) zie ook de projectpagina.

De herinrichting van en het groot onderhoud aan de N243 is in 2019

Uitgelicht