Over het project

Onderstaande foto-impressies en animaties geven een beeld  van de toekomstige situatie. De uiteindelijke toekomstige situatie kan afwijken van de foto-impressies en animaties.

Beemster 

Een onderdeel van de vernieuwing van de N244 vormt de realisatie van een directe aansluiting van de Purmerenderweg op de N244. De aansluiting van de N244 op de Purmerenderweg zorgt ervoor dat verkeer uit Oosthuizen en Kwadijk in de toekomst direct via de N244 naar de A7 kan. Hierdoor neemt de verkeersdruk af op het zuidelijk deel van de Purmerenderweg en het kruispunt met de Zuiddijk. Hierdoor verbetert de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de dorpskern van Zuidoostbeemster. Tevens biedt de aansluiting bewoners in Zuidoostbeemster een aantrekkelijk alternatief om naar de A7 te gaan, zeker richting Hoorn. 

Deze aansluiting maakt onderdeel uit van het GebiedsGericht Benutten Purmerend (GGB Purmerend), een programma van maatregelen die door alle lokale en regionale overheden is samengesteld ter verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid  in de regio.  

Huidige situatie N244 Purmerenderweg

Huidige situatie N244 – Purmerenderweg

Impressie aansluiting Purmerenderweg N244 inclusief nieuwe kruispunt

Impressie aansluiting Purmerenderweg – N244 (incl. nieuwe kruispunt)

Edam-Volendam

Op de grens van de gemeente Edam-Volendam (Zeevang), op grondgebied van de gemeente Purmerend is de aanleg gepland van een P+R–voorziening, met gelegenheid voor horeca en tankstation ter hoogte van kruising Salvador Allendelaan in Purmerend. Hier komt ook ruimte voor een bushalte voor de spitsbussen richting Amsterdam. Voor fietsers wordt een voet- en fietspad aangelegd tussen de P+R-voorziening en de fietstunnel Miedijk.

Bij de aanleg van het P+R terrein en de voorzieningen (tankstation en horeca) wordt rekening gehouden met de landschappelijke inpassing van het gebied. Aandachtspunten daarbij zijn dat gebouwen en voorzieningen vanuit Kwadijk uit het zicht worden onttrokken door  een groenstrook, dat de aanwezige orchideeën zoveel mogelijk worden ontzien of anders verplaatst en gecompenseerd. Ook wordt de inrichting van het gebied zo vormgegeven dat gebouwen en de groene inpassing zo min mogelijk effect heeft op het weidevogelgebied.

Luchtfoto kruising Salvadror Allendelaan locatie P&R terrein

Luchtfoto kruising Salvadror Allendelaan locatie P&R terrein

Impressie toekomstige P&R terrein

Impressie toekomstige P&R terrein

Purmerend

In de gemeente Purmerend realiseert de provincie de verdubbeling van de N244 vanaf de Salvador Allendelaan tot aan de N247 van twee rijstroken naar vier rijstroken.

  • De kruisingen Salvador Allendelaan, Nieuwe Gouw en Edisonweg worden opnieuw ingericht tot kruisingen van 2x2 rijstroken. Tevens wordt een turborotonde aangelegd bij Magneet.
  • De fietstunnels Westerweg en Magneet worden verlengd. De fietstunnel Miedijk is al lang genoeg.
  • Er wordt een tweede brug/viaduct aangelegd over de spoorlijn Amsterdam-Hoorn en de Purmerringvaart en er komt een tweede brug over de Middentocht.
  • De provincie realiseert een regionaal fietspad vanaf de N247 naar de rotonde Magneet in Purmerend. Het fietspad ligt ten zuiden van de N244 gelegen en omvat een fietsbrug over de Middentocht.

Luchtfoto huidige viaduct

Luchtfoto huidige viaduct

Impressie nieuwe extra viaduct over spoorlijn

Impressie nieuwe extra viaduct over spoorlijn

huidige viaduct N244 vanaf stationsweg gezien

huidige viaduct N244 vanaf stationsweg gezien

impressie nieuwe tweede  viaduct vanaf Stationsweg gezien

impressie nieuwe tweede viaduct vanaf Stationsweg gezien

Huidige viaduct onderaanzicht

Huidige viaduct onderaanzicht

impressie nieuwe viaduct onder aanzicht

impressie nieuwe viaduct onder aanzicht

Edam-Volendam

De provincie past de kruising van de N244/N247 aan. Daarbij houdt de provincie er rekening mee dat de gemeente Edam-Volendam in de toekomst daar een nieuwe aansluiting naar Edam gaat realiseren. Voor deze nieuwe aansluiting naar Edam wordt ook een nieuwe fietstunnel onder de N247 aangelegd.

  • De provincie legt ook een regionaal fietspad aan vanaf de Monnickendammerjaagweg (N247) naar de rotonde Magneet in Purmerend aan de zuidzijde.
  • Op de kruising Oosterweg legt de provincie een grote nieuwe rotonde aan, ook wel turborotonde genoemd.  Door deze rotonde verbetert de doorstroming van het doorgaande verkeer op de N244. Verkeer vanaf de zijwegen kan eenvoudig op de rotonde aansluiten. Voor fietsers wordt een nieuwe fietstunnel gerealiseerd bij rotonde Oosterweg.

Impressie van Rotonde Oosterweg inclusief nieuwe fietstunnel

Impressie van Rotonde Oosterweg incl. nieuwe fietstunnel