Over het project

Onderstaande foto-impressies en animaties geven een beeld van de nieuwe situatie.

Beemster 

Een onderdeel van de vernieuwing van de N244 is de aanleg van een directe aansluiting van de Purmerenderweg op de N244. De aansluiting van de N244 op de Purmerenderweg zorgt ervoor dat verkeer uit Oosthuizen en Kwadijk in de toekomst direct via de N244 naar de A7 kan. Hierdoor neemt de verkeersdruk af op het zuidelijk deel van de Purmerenderweg en het kruispunt met de Zuiddijk. Hierdoor verbetert de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de dorpskern van Zuidoostbeemster. Daarnaast biedt de aansluiting bewoners in Zuidoostbeemster een aantrekkelijk alternatief om naar de A7 te gaan, zeker richting Hoorn. 

Deze aansluiting maakt onderdeel uit van het GebiedsGericht Benutten Purmerend (GGB Purmerend), een programma van maatregelen die door alle lokale en regionale overheden is samengesteld ter verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid  in de regio.  

Huidige situatie N244 Purmerenderweg

Huidige situatie N244 – Purmerenderweg

Edam-Volendam

Op de grens van de gemeente Edam-Volendam (Zeevang), op grondgebied van de gemeente Purmerend is een P+R–voorziening aangelegd ter hoogte van kruising Salvador Allendelaan. Hier is ruimte gemaakt voor een bushalte voor de spitsbussen richting Amsterdam en voor horeca en tankstation. Voor fietsers is een voet- en fietspad aangelegd tussen de P+R-voorziening en de fietstunnel Miedijk.

Bij de aanleg van het P+R terrein en de voorzieningen (tankstation en horeca) is rekening gehouden met de landschappelijke inpassing van het gebied. Aandachtspunten daarbij zijn dat gebouwen en voorzieningen vanuit Kwadijk uit het zicht worden onttrokken door een groenstrook, dat de aanwezige orchideeën zoveel mogelijk worden ontzien of anders verplaatst en gecompenseerd. Ook is de inrichting van het gebied zo vormgegeven dat gebouwen en de groene inpassing zo min mogelijk effect hebben op het weidevogelgebied.

Luchtfoto kruising Salvadror Allendelaan locatie P&R terrein

Luchtfoto kruising Salvadror Allendelaan locatie P&R terrein

Impressie toekomstige P&R terrein

Impressie P&R terrein

Purmerend

In de gemeente Purmerend heeft de provincie de N244, vanaf de Salvador Allendelaan tot aan de N247, verbreed van twee naar vier rijstroken.

  • De kruisingen Salvador Allendelaan, Nieuwe Gouw en Edisonweg zijn opnieuw ingericht tot kruisingen van 2x2 rijstroken. Tevens is een turborotonde aangelegd bij Magneet.
  • De fietstunnels Westerweg en Magneet zijn verlengd. De fietstunnel Miedijk is al lang genoeg.
  • Er is een tweede brug/viaduct aangelegd over de spoorlijn Amsterdam-Hoorn en de Purmerringvaart en een tweede brug over de Middentocht.
  • De provincie heeft een regionaal fietspad aangelegd vanaf de N247 naar de rotonde Magneet in Purmerend. Het fietspad ligt ten zuiden van de N244 en omvat een fietsbrug over de Middentocht.

Luchtfoto huidige viaduct

Luchtfoto huidige viaduct

Impressie nieuwe extra viaduct over spoorlijn

Impressie nieuwe extra viaduct over spoorlijn

huidige viaduct N244 vanaf stationsweg gezien

huidige viaduct N244 vanaf stationsweg gezien

impressie nieuwe tweede  viaduct vanaf Stationsweg gezien

impressie nieuwe tweede viaduct vanaf Stationsweg gezien

Huidige viaduct onderaanzicht

Huidige viaduct onderaanzicht

impressie nieuwe viaduct onder aanzicht

impressie nieuwe viaduct onder aanzicht

Edam-Volendam

De provincie past de kruising van de N244/N247 aan. Daarbij houdt de provincie er rekening mee dat de gemeente Edam-Volendam in de toekomst daar een nieuwe aansluiting naar Edam gaat realiseren. Voor deze nieuwe aansluiting naar Edam is ook een nieuwe fietstunnel onder de N247 aangelegd.

  • De provincie heeft ook een regionaal fietspad aangelegd vanaf de Monnickendammerjaagweg (N247) naar de rotonde Magneet in Purmerend aan de zuidzijde.
  • Op de kruising Oosterweg ligt inmiddels een grote nieuwe rotonde, ook wel turborotonde genoemd. Door deze rotonde verbetert de doorstroming van het doorgaande verkeer op de N244. Verkeer vanaf de zijwegen kan eenvoudig op de rotonde aansluiten.
  • Voor fietsers is een nieuwe fietstunnel gerealiseerd bij rotonde Oosterweg.

Impressie van Rotonde Oosterweg inclusief nieuwe fietstunnel

Impressie van Rotonde Oosterweg incl. nieuwe fietstunnel

Luchtfoto huidige kruispunt Oosterweg

Luchtfoto huidige kruispunt Oosterweg