Veilig fietsen voor ouderen

Ouderen fietsen graag en willen graag blijven fietsen, maar zijn ook kwetsbaar in het verkeer. ‘Doortrappen’ is een landelijk programma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In Noord-Holland starten een aantal gemeenten dit jaar ook met het programma.

Met het programma Doortrappenkunnen ouderen zo lang mogelijk veilig fietsen.

Doortrappen heeft als doel om ouderen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Het programma motiveert ouderen om zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen. Zo kunnen zij om tips vragen bij het aanschaffen van een fiets, of fietslessen nemen. 

Lokale netwerken

Het lokale netwerk rondom de oudere in elke gemeente helpt daarbij. Het programma richt zich op het bereiken van de oudere in de eigen omgeving, dus bijvoorbeeld bij de supermarkt, huisarts of lokale beweegclub. De gemeente heeft deze lokale netwerken vaak goed in kaart, dankzij lokale buurtsportcoaches of welzijnsorganisaties die langskomen bij ouderen of activiteiten voor hen organiseren. Dit programma probeert niet iets nieuws toe te voegen, maar daarop aan te haken.

Ouderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Daarom zet de provincie in op het programma ‘Doortrappen’. De provincie enthousiasmeert gemeenten om deel te nemen en ondersteunt hen waar nodig bij het uitrollen van het programma. Samenwerkingspartners zijn diverse gemeenten en maatschappelijke partners zoals Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Fietsersbond.

Subsidie aanvragen

Inmiddels kunnen gemeenten in Noord-Holland (met uitzondering van de Vervoerregio Amsterdam), subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het bevorderen van veilig fietsgedrag van 60-plussers. Dit kan tot en met 30 juli 2020. Meer informatie staat op de subsidiepagina van Doortrappen Noord-Holland.

Uitgelicht